Доповіді на семінарі були побудовані з врахуванням вимог нового Закону України “Про метрологію та метрологічну діяльність” від 05.06.2014 року, щодо метрологічного забезпечення обліку енергетичних ресурсів.

         Учасникам семінару роз’яснено зміни та доповнення, які внесені в новий Закон України щодо засобів вимірювальної техніки, які відносяться до сфери законодавчо регульованої метрології відповідно до статті 3.

         На семінарі розглянуті принципи та методи вимірювання витрати енергоресурсів, основні нормативні документи, які регламентують вимоги до вимірювання та обліку енергоресурсів, метрологічне забезпечення вимірювання.

         Також обговорено на семінарі результати попередніх впроваджень нових комплексів стандартів ДСТУ ГОСТ 8.586 – 2009 (1, 2, 3, 4, 5) та впровадження модернізованих вузлів обліку на об’єктах згідно нових вимог ДСТУ ГОСТ 8.586 – 2009.

         Розглянуто питання щодо впровадження положень Закону України Про забезпечення комерційного обліку природного газу. Згідно цього Закону і вході його реалізації очікується в Україні зменшення втрат газу на 5-10 % від річного споживання на одного абонента.

         Обговорено актуальне питання підвищення точності обліку газу за рахунок автоматизації отримання данних про фізико-хімічні показники (ФХП) газу від автоматичних потокових хроматографів із забезпеченням регламентів запису ФХП газу в автоматичні обчислювачі.

         Організовано для учасників семінару виставку засобів вимірювальної техніки для обліку енергетичних ресурсів, які випускаються в регіоні. Свої експонати на виставку надали підприємства ПАТ “Ямпільський приладобудівний завод”, м. Ямпіль, НВП “Гремпіс”, “Газоаналітприлад” та НВФ “Тандем”  м. Вінниця.

         Семінар пройшов на високому організаційному рівні з дискусіями та відповідями на питання, які виникли в процесі роботи.

        

 Фотозвіт