ДП  «Вінницястандартметрологія» приймає на повірку сфігмоманометри (манометри артеріального тиску) механічні, електронні незалежно від виробника, проводить їх калібрування за допомогою високоточних еталонів. На повірку приймаються манометри артеріального тиску як від організацій так і від населення регіону. Перевірка стану цих засобів вимірювальної техніки, а також їх результати повірки дадуть можливість точно вимірювати артеріальний тиск, чим забезпечиться достовірне діагностування медичних показників здоров’я людини.