Національниим органом України з акредитації – НААУ проведено первинну акредитацію Метрологічного центру ДП «Вінницястандартметрологія» відповідно до вимог ДСТУ ISO/IEC 17025:2006 (ISO/IEC 17025:2005) в сфері калібрування засобів вимірювальної техніки за видами вимірювань:

·       вимірювання геометричних величин;

·       вимірювання механічних величин;

·       вимірювання параметрів потоку, витрати рівня та об’єму речовин;

·       вимірювання тиску, вакуумні вимірювання;

·       вимірювання фізико-хімічного складу та властивостей речовин;

·       вимірювання часу та частоти;

·       електричні і магнітні вимірювання;

·       оптико-фізичні вимірювання.

 

За результатами акредитації видано атестат від 15 липня 2013 року.

Відтепер для випробувальних лабораторій та інших підприємств в метрологічному центрі виконуються роботи з калібрування наступних засобів вимірювальної техніки:

·       Рулетки вимірювальні металеві;

·       Штангенциркулі;

·       Ваги еталонні (компаратори);

·       Ваги лабораторні, прилади неавтоматичні зважувальні;

·       Ваги для статичного зважування, прилади неавтоматичні зважувальні;

·       Гирі еталонні та загального призначення;

·       Дозатори медичні лабораторні;

·       Барометри деформаційні;

·       Іономіри, рН-метри лабораторні, електроди для потенціометричних вимірювань;

·       Хроматографи газові  та рідинні з різними детекторами;

·       Секундоміри механічні;

·       Мегаомметри;

·       Колориметри фотоелектричні концентраційні КФК – 2

·       Фотометри фотоелектричні КФК – 3 та аналогічні.