ІНФОРМАЦІЙНИЙ БЮЛЕТЕНЬ

ДП “Вінницястандартметрологія”

Нові надходження в фонд нормативних документів

 

станом на 3 квітня 2019 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ 7702:2015

Борошно гречане. Технічні умови.

2. 

ДСТУ  ENV 1927-1:2005

Лісоматеріали хвойні. Класифікація за якістю. Частина 1. Ялина та Ялиця.

3. 

ДСТУ ENV 1927-2:2005

Лісоматеріали хвойні. Класифікація за якістю. Частина 2. Сосна.

4. 

ДСТУ 8416:2015

Лісоматеріали круглі. Таблиці об’ємів.

5. 

ДСТУ 8723:2017

Дріжджі кормові. Методи випробування

6. 

ДСТУ 8729:2017

Мед і продукти бджільництва. Визначення кількості мікроорганізмів. Метод підрахування колоній за температури 30 °С

7. 

ДСТУ ГОСТ 813:2008

Оселедці та сардина тихоокеанська холодного копчення. Технічні умови

8. 

ДСТУ EN 14434:2009

Дошки класні для навчальних закладів. Ергономічні, технічні вимоги і вимоги щодо безпеки та методи випробування

 

станом на 18 березня 2019 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ Н 7730:2015

Настанова щодо  застосування Директиви 2004/108/ЕС

2. 

ДСТУ  ISO 5667-15:2007

ЯКІСТЬ ВОДИ. ВІДБИРАННЯ ПРОБ. ЧАСТИНА 15. НАСТАНОВИ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ ТА ПОВОДЖЕННЯ З ПРОБАМИ МУЛУ І ОСАДІВ

3. 

ДСТУ ISO 5667-18:2007

ЯКІСТЬ ВОДИ. ВІДБИРАННЯ ПРОБ. ЧАСТИНА 18. НАСТАНОВИ ЩОДО ВІДБИРАННЯ ПРОБ ПІДЗЕМНИХ ВОД ІЗ ЗАБРУДНЕНИХ МІСЦЬ

4. 

ДСТУ  EN ISO/IEC 17067:2014

ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ ТА КЕРІВНІ ВКАЗІВКИ ЩОДО СХЕМ СЕРТИФІКАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ

5. 

ДСТУ ISO 6486-1:2003

ПОСУД КЕРАМІЧНИЙ, СКЛОКЕРАМІЧНИЙ ТА СКЛЯНИЙ СТОЛОВИЙ В КОНТАКТІ З ЇЖЕЮ. ВИДІЛЕННЯ СВИНЦЮ ТА КАДМІЮ. ЧАСТИНА 1. МЕТОД ВИПРОБУВАННЯ

6. 

ДСТУ ISO 6486-2:2003

ПОСУД КЕРАМІЧНИЙ, СКЛОКЕРАМІЧНИЙ ТА СКЛЯНИЙ СТОЛОВИЙ В КОНТАКТІ З ЇЖЕЮ. ВИДІЛЕННЯ СВИНЦЮ ТА КАДМІЮ. ЧАСТИНА 2. ДОПУСТИМІ МЕЖІ

7. 

ДСТУ 7908:2015

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ. ВИЗНАЧЕННЯ ХЛОРИД-ІОНА У ВОДНІЙ ВИТЯЖЦІ

8. 

ДСТУ 7909:2015

ЯКІСТЬ ҐРУНТУ. ВИЗНАЧЕННЯ СУЛЬФАТ-ІОНА У ВОДНІЙ ВИТЯЖЦІ

 

станом на 21 лютого 2019 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ ISO/TS 9941/IDF/RM 160:2009

Молоко та консервоване згущене молоко. Спектрометричний метод визначення вмісту олова

2. 

ДСТУ EN 1988-1:2014

Продукти харчові. Визначання сульфіту. Частина 1. Оптимізований метод Моньє-Вільямса

3. 

ДСТУ 8293:2015

Метрологія. Резервуари для харчових рідин вимірювальні. Методи повірки (калібрування) об’ємним методом

4. 

ДСТУ ISO 18252/IDF 200:2009

Жир молочний зневоднений. Визначення складу стерину методом газорідинної хроматографії. Практичний метод

5. 

ДСТУ ISO 18414:2009

Статистичний контроль. Процедури вибіркового приймального контролю за якісною ознакою. Системи відбирання нуль-прийняття контролювання вихідної якості, які базуються на кредитному принципі

6. 

ДСТУ 8076:2015

Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Визначення вмісту розчинного протеїну титрометричним методом К’єльдаля

7. 

ДСТУ 8108:2015

Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Фотометричний метод визначення азотовмісних сполук

8. 

ДСТУ 8122:2015

Насіння, макухи та шроти хрестоцвітих культур. Методи визначання глюкозинолатів. Частина 2. Метод визначання ізотіоціанатів та 5-вініл-2-тіооксазолідону

9. 

ДСТУ 8813:2018

Метрологія. Аналізатори спектра радіочастот. Методика повірки

10.               

ДСТУ OIML R 21:2010

Таксометри. Метрологічні та технічні вимоги, процедури і форма протоколу випробування

11.               

ДСТУ OIML R 106-1:2017 (OIML R 106-1:2011, IDT)

Ваги залізничні платформні автоматичні. Частина 1. Загальні технічні вимоги. Методи випробування

станом на 31 січня 2019 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ 8645:2016

Зелень петрушки, селери та кропу сушена. Технічні умови

2. 

ДСТУ 8167:2015

Комбікорми для свиней. Технічні умови

3. 

ДСТУ 8293:2015

Резервуари для харчових рідин вимірювальні. Методика повірки ( калібрування) об’ємним методом.

4. 

ДСТУ   4492:2017

Олія соняшникова. Технічні умови.

5. 

ДСТУ ISO 23909:2010

Якість грунту. Готування лабораторних проб з великих зразків.

6. 

ДСТУ ЕN 1776:2014

Системи газопостачання. Газовимірювальні станції. Функцій ні вимоги.

7. 

ДСТУ 8642:2016

Капуста квашена. Технічні умови

 

 

станом на 10 грудня 2018 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ EN 12597:2018 (EN 12597:2014, IDT)

Бітум та бітумні вяжучі. Словник термінів

2. 

ДСТУ EN 45501:2017 (EN 45501:2015, IDT)

Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

3. 

ДСТУ 7620:2014

Стеарин пальмоядровий. Технічні умови постачання

4. 

ДСТУ  7369:2013

Стічні води. Вимоги до стічних вод і їхніх осадів для зрошування та удобрювання.

5. 

ДСТУ 8347:2015

Якість грунту. Визначення рухомої сірки в модифікації ННЦ  ІГА імені О.Н. Соколовського

6. 

ДСТУ 4770.6:2007

Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук міді в грунті в буферній амонійно- ацетатній витяжці ЗрН 4,8 методом атомно-абсорбційної спектрофотометрії.

7. 

ДСТУ 8809:2018

Метрологія. Прилади контролю за дотриманням правил дорожнього руху з функціями фото- і відеофіксації. Вимірювачі швидкості руху транспортних засобів дистанційні, вимірювачі просторово-часових параметрів місцеположення транспортних засобів дистанційні. Метрологічні та технічні вимоги

 

станом на 10 жовтня 2018 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ OIML R 79:2017 (OIML R 79:2015, IDT)

Вимоги до марковання фасованих товарів

 

2. 

ДСТУ-Н CODEX STAN 192:2014

ХАРЧОВІ ДОБАВКИ. НОМЕНКЛАТУРА ТА ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

3. 

ДСТУ OIML D 11:2018(OIML D 11:2013, IDT)

Загальні вимоги до засобів вимірювальної техніки. Умови навколишнього середовища

4. 

ДСТУ 8452:2015

Препарати ферментні. Методи визначення протеолітичної активності

5. 

ДСТУ 8453:2015

Препарати ферментні. Методи визначення амілолітичної активності

6. 

ДСТУ 8480:2015

Корм для тварин. Препарат ферментний амілосубтилін ГЗх. Технічні умови

7. 

ДСТУ 8481:2015

Корм для тварин. Препарат ферментний протосубтилін ГЗх. Технічні умови

8. 

ДСТУ 3662:2018

Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови

9. 

ДСТУ  EN 62059-32-16:2016

Засоби для електричних вимірювань. Надійність. Частина 32-1. Довговічність. Перевірка сталості метрологічних характеристик за допомогою підвищеної температури

10.               

ДСТУ 7644:2014

Метод визначення насипної щільності

11.               

ДСТУ IEC 80000-13:2016

Величини та одиниці. Частина 13. Інформатика та інформаційні технології.

12.               

ДСТУ IEC 80000-13:2016

Величини та одиниці. Частина 14. Телебіометрія, що стосується фізіології людини.

 

станом на 10 вересня 2018 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ 2175:2017

Овочі. Терміни та визначення.

2. 

ДСТУ OIML R 87:2017

Кількість фасованого товару в упаковках.

3. 

ДСТУ 2043-92

Торф фрезерний для виробництва брикетів. Технічні умови

4. 

ДСТУ 7459:2013

Смородина  та порічки. Технологія вирощування плодів. Загальні вимоги.

5. 

ДСТУ 7578:2014

Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод газо хроматографічного аналізування.

6. 

ДСТУ 2176:2017

Баштанні культури. Терміни та визначення понять

7. 

ДСТУ 8243:2015

Картопля насіннєва. Оздоровлений вихідний матеріал. Технічні умови

8. 

ДСТУ EN 15900:2017

Послуги у сфері енергетичної ефективності. Терміни, визначення понять та вимоги

9. 

ДСТУ 8747:2017

Автомобільні дороги. Види та переліки робіт з ремонтів та експлуатаційного утримання

10.               

ДСТУ  ISO/ IEC TR 24748-3:2016

Інженерія систем i програмного забезпечення. Керування життєвим циклом. Частина 3. Настанова щодо застосування ISO/IEC 12207 (Процеси життєвого циклу програмного забезпечення)

11.               

ДСТУ 4033:2018

Вафлі. Загальні технічні умови

12.               

ДСТУ 4333:2018

Мармелад. Загальні технічні умови

13.               

ДСТУ 4460:2018

Вироби бісквітні. Загальні технічні умови

14.               

ДСТУ EN ISO 11204:2016(EN ISO 11204:2010, IDT; ISO 11204:2010, IDT)

Акустика. Шум, утворюваний машинами та устаткованням. Визначення рівнів звукового тиску випромінення на робочому місці та в інших визначених місцях з урахуванням точних поправок на середовище

станом на 31 липня 2018 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ Б В.2.6-144:2010

Конструкції будинків і споруд. Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови (ГОСТ 28042-89, MOD)

2. 

ДСТУ ISO 15885/IDF 184:2008

Жир молочний. Визначення жирнокислотного складу методом газорідинної хроматографії

3. 

ДСТУ Б А.1.1-20-94

Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення

4. 

ДСТУ OIML R 87:2012

Кількість фасованого товару в упаковках

5. 

ДСТУ EN 60060-2:2016 (EN 60060-2:2011, IDT)

Методи високовольтних випробувань. Частина 2. Вимірювальні системи

6. 

ДСТУ EN 60335-2-43:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів для рушників

7. 

ДСТУ-Н GL 32:2015

Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення, маркування та продажу

8. 

ДСТУ 8456:2015

Мікробіологія. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско-дифузійним методом

9. 

ДСТУ 8630:2016

Продукти харчові. Методи виявлення та визначання кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів

10.               

ДСТУ 8672:2016

Квасоля продовольча. Технічні умови

11.               

ДСТУ EN 60309-4:2016(EN 60309-4:2007;EN 60309-4:2007/А1:2012, IDT)

Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмикні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроєм чи без нього

12.               

ДСТУ EN 60745-2-8:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ножиць для листового металу та вирубних ножиць

13.               

ДСТУ EN 60745-2-15:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Вимоги щодо безпеки. Частина 2-15. Додаткові вимоги до шпалерних ножиць

14.               

ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT;ISO 13857:2008, IDT)

Безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками

15.               

ДСТУ IEC 62103:2010

Устатковання електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги та вимоги щодо безпечності

16.               

ДСТУ EN 61000-6-4:2016

Електромагнітна сумісність. Частина 6-4. Родові стандарти. Емісія завад у виробничих зонах

17.               

ДСТУ EN 60745-2-6:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-6. Додаткові вимоги до молотків.

18.               

ДСТУ ЕN 60309-2:2016

Вилки , штепсельні розетки та зєднувачіпромислової призначеності. Частина 2. Вимоги до взаємозамінності розмірів штирових і гніздових контактів з’єднувальних пристроїв

19.               

ДСТУ EN 60309-1:2016

 

Вилки штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 1. загальні технічні вимоги.

20.               

ДСТУ 8641:2016

Консерви. Фрукти у фруктовому соку. Технічні умови.

21.               

ДСТУ 8005:2015

Прянощі. Імбир. Технічні умови.

22.               

ДСТУ EN ISO/IEC 17043:2017

Оцінка відповідності. Загальні вимоги до перевірки професійного рівня.

23.               

ДСТУ 8760:2018

Метрологія. Аналізатори телекомунікаційних мереж типу emutel harmony. Методика повірки.

24.               

ДСТУ ISO 10381-1:2004

Якість проб грунту. Відбирання проб. Частина 1. настанови щодо складання програми відбирання проб.

25.               

ДСТУ ISO 10381-2:2004

Якість грунту. Відбирання проб. Частина 2. Настанови з методів відбирання проб.

26.               

ДСТУ ISO 10381-3:2004

Якість грунту. Відбирання проб. Частина 3. Настанови з безпеки.

27.               

ДСТУ 7912:2015

Якість грунту. Метод визначення обмінного натрію

28.               

ДСТУ 4770.1:2007

Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук марганцю в грунті в буферній амонійно – ацетатній витяжці з РН 4,8 методом атомно- абсорбційної спектрофотометрії

29.               

ДСТУ 4770.2:2007

Якість грунту. Визначення вмісту рухомих сполук цинку в грунті в буферній амонійно – ацетатній витяжці з РН 4,8 методом атомно- абсорбційної спектрофотометрії

станом на  26 червня 2018 року

 

 №

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

 

ДСТУ Б В.2.6-144:2010

 

Конструкції будинків і споруд. Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови (ГОСТ 28042-89, MOD)

2. 

ДСТУ ISO 15885/IDF 184:2008

Жир молочний. Визначення жирнокислотного складу методом газорідинної хроматографії

 

3. 

ДСТУ Б А.1.1-20-94

Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення

4. 

ДСТУ OIML R 87:2012

Кількість фасованого товару в упаковках

5. 

ДСТУ EN 60060-2:2016 (EN 60060-2:2011, IDT)

Методи високовольтних випробувань. Частина 2. Вимірювальні системи

6. 

ДСТУ EN 60335-2-43:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів до рушнників .

7. 

ДСТУ – Н GL 32:2015

Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення маркування та продажу.

8. 

ДСТУ 8456:2015

Мікробіологія. Визначення чутливості мікроорганізмів до антимікробних речовин диско – дифузійним методом

9. 

ДСТУ 8630:2016

Продукти харчові. Методи виявлення та визначення кількості осмотолерантних дріжджів і плісеневих грибів

10.  

ДСТУ 8672:2016

Квасоля продовольча. Технічні умови

11. 

ДСТУ EN 60309-4:2016(EN 60309-4:2007;EN 60309-4:2007/А1:2012, IDT)

 

Вилки, штепсельні розетки та з’єднувачі промислової призначеності. Частина 4. Відмивні штепсельні та кабельні розетки з блокувальним пристроемчи без нього.

12. 

ДСТУ EN 60745-2-8:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-8. Додаткові вимоги до ножиць та вирубних інструментів.

13. 

ДСТУ EN 60745-2-15:2016

Інструмент ручний електромеханічний. Безпека. Частина 2-15. Додаткові вимоги до інструментів для підстригання живоплоту

14. 

ДСТУ EN ISO 13857:2016 (EN ISO 13857:2008, IDT;ISO 13857:2008, IDT)

безпечність машин. Безпечні відстані для запобігання досягнення небезпечних зон верхніми та нижніми кінцівками.

15.

ДСТУ IEC 62103:2010

Устаткуваня електронне для застосування в силових установках. Загальні вимоги щодо безпечності.

 

 

станом на  04 червня 2018 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

 

ДСТУ Б В.2.6-144:2010

 

Конструкції будинків і споруд. Плити покриття залізобетонні для будівель підприємств. Технічні умови (ГОСТ 28042-89, MOD)

2. 

ДСТУ ISO 15885/IDF 184:2008

Жир молочний. Визначення жирнокислотного складу методом газорідинної хроматографії

 

3. 

ДСТУ Б А.1.1-20-94

Крейда природна, мука вапнякова і доломітова. Терміни та визначення

4. 

ДСТУ OIML R 87:2012

Кількість фасованого товару в упаковках

5. 

ДСТУ EN 60060-2:2016 (EN 60060-2:2011, IDT)

Методи високовольтних випробувань. Частина 2. Вимірювальні системи

6. 

ДСТУ EN 60335-2-43:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-43. Додаткові вимоги до сушарок для одягу і до тримачів до рушнників .

7. 

ДСТУ – Н GL 32:2015

Продукти харчові органічно вироблені. Настанови щодо виробництва, перероблення маркування та продажу.

 

станом на  10 квітня 2018 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ EN 60335-2-74:2015 (EN 60335-2-74:2003, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів

2. 

ДСТУ EN 60335-2-74:2015/Зміна № 1:2015 (EN 60335-2-74:2003/A1:2006, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів

3. 

ДСТУ EN 60335-2-74:2015/Зміна №2:2015 (EN 60335-2-74:2003/A2:2009, IDT)

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-74. Додаткові вимоги до портативних занурюваних нагрівачів

4. 

ДСТУ EN 1262:2007

Речовини поверхнево-активні. Метод визначання рН розчинів чи дисперсій

5. 

ДСТУ ISO 696:2005

Речовини поверхнево-активні. Визначення піноутворювальної здатності модифікованим методом Росс-Майлса

6. 

IS0 GUIDE 27-1983 (El)

Guidelines for corrective action to be

taken by a certification body in the

event of misuse of its mark of

conformity

7. 

ДСТУ FprEN ISO 6579-1:2016 (FprEN ISO 6579-1:2015, IDT; ISO/FDIS 6579-1:2015, IDT)

Мікробіологія харчового ланцюга. Горизонтальний метод для виявлення, перерахування та серотипування Salmonella. Частина 1. Виявлення Salmonella spp.

8. 

ДСТУ 7579:2014

Олії ефірні та продукти ефіроолійного виробництва. Метод визначання показника заломлення

9. 

 

ДСТУ 8401:2015

 

Картон. Пакування, маркування, транспортування і зберігання

10.               

ДСТУ 7688:2015

Паливо дизельне Євро. Технічні умови

11.               

ДСТУ 2368:2017

Напої безалкогольні. Виробництво. Терміни та визначення понять

12.               

 

ДСТУ 4052:2017

 

Крекер. Загальні технічні умови

13.               

ДСТУ 4429:2017

Галети. Загальні технічні умови

14.               

ДСТУ OIML R 80-1:2014

Автомобільні та залізничні цистерни з вимірюванням рівня. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги

 

 

 

станом на 01.03.2018 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1. 

ДСТУ ISO/IEC 17025:2017
(ISO/IEC 17025:2017, IDT)

Загальні вимоги до компетентності випробувальних  та калібрувальних лабораторій

2. 

ДСТУ 8173:2015

Комбікорми для овець. Технічні умови

3. 

ДСТУ 8530:2015

Комбікорми для великої рогатої худоби. Технічні умови

4. 

ДСТУ 2789:2015

Плоди свіжі. Терміни та визначення

5. 

ДСТУ 5098-2:2015

Харчова промисловість. Методики виконання вимірювання. Частина 2. Порядок розроблення

6. 

ДСТУ 8125:2015

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення швидкозаморожені. Правила приймання, методи відбирання і готування проб

7. 

ДСТУ 8370:2015

Виготовлення тваринницької продукції. Загальні вимоги щодо безпеки

8. 

ДСТУ 8482:2015

Корм для тварин. Брикети та гранули кормові. Технічні умови

9. 

ДСТУ 8636:2016

Овочі швидкозаморожені. Загальні технічні умови

10.               

ДСТУ 8708:2017

Сухарі панірувальні. Загальні технічні умови

11.               

ДСТУ 8709:2017

Вироби хлібобулочні листкові. Загальні технічні умови

12.               

ДСТУ 8728:2017

Продукти харчові згущені з молоком. Загальні технічні умови

13.               

ДСТУ ISO 4832:2015

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод підрахування коліформ. Метод підрахування колоній

14.               

ДСТУ 7527:2014

Послід птиці. Технології біологічного переробляння. Загальні вимоги

15.               

ДСТУ 8241:2015

Корм для тварин. Макуха лляна. Технічні умови

16.               

ДСТУ 8403:2015

Продукти перероблення фруктів. Метод визначання здатності фруктово-ягідного пюре утворювати желе та пат

17.               

ДСТУ EN 1310:2005

Лісоматеріали круглі та пиляні. Метод вимірювання параметрів

18.               

ДСТУ 4920:2008

Пілопродукція. Визначання радіального та тангенціального усихання

19.               

ДСТУ8171:2015

Горох овочевий свіжий для консервування. Технічні умови

20.               

ДСТУ 8509:2015

Огірки солені. Технічні умови

21.               

ДСТУ 7991:2015

Консерви. Буряки і морква гарнірні. Технічні умови

22.               

ДСТУ 8043:2015

Борошно вапнякове для сільськогосподарських тварин. Технічні умови

23.               

ДСТУ 8599:2015

Лічильники газу роторні типорозмірів G 2,5 - G 6. Загальні технічні умови

станом на 18 грудня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.       

ДСТУ 8365:2015

Макухи та шроти. Метод визначання активності уреази

2.       

ДСТУ 8640:2016

Соки-напівфабрикати фруктові натуральні асептичного консервування. Технічні умови

3.       

ДСТУ IEC TR 60083:2015

Штепселі та розетки побутового й аналогічного загального призначення, стандартизовані в країнах-членах МЕК

4.       

ДСТУ ISO 2871-1:2015

Речовини поверхнево-активні. Засоби мийні. Метод визначення вмісту катіон-активних речовин. Частина 1. Високомолекулярні катіон-активні речовини

5.       

ДСТУ IEC 60060-1:2010

Методи випробовування високою напругою. Частина 1. Загальні визначення понять i вимоги до випробування (IEC 60060-1:1989, IDT)

6.       

ДСТУ ISO 80000-1:2016

Величини та одиниці. Частина 1. Загальні положення

7.       

ДСТУ ISO 80000-2:2016

Величини та одиниці. Частина 2. Математичнізнаки та символи, що використовують у природничих науках і технологіях

8.       

ДСТУ ISO 80000-3:2016

Величини та одиниці. Частина 3. Простір та час

9.       

ДСТУ ISO 80000-4:2016

Величини та одиниці. Частина 4. Механіка

10.  

ДСТУ ISO 80000-5:2016

Величини та одиниці. Частина 5. Термодинаміка

11.  

ДСТУ ISO 80000-6:2016

Величини та одиниці. Частина 6. Електромагнітні явища

12.  

ДСТУ ISO 80000-7:2016

Величини та одиниці. Частина 7. Світло

13.  

ДСТУ ISO 80000-8:2016

Величини та одиниці. Частина 8. Акустика

14.  

ДСТУ ISO 80000-9:2016

Величини та одиниці. Частина 9. Фізична хімія і молекулярна фізика

15.  

ДСТУ ISO 80000-12:2016

Величини та одиниці. Частина 12. Фізика твердого тіла

 

станом на 01.11.2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.       

 

Правила улаштування електроустановок (ПУЕ)

2.       

ДСТУ 8007:2015

Прянощі. Коріандр. Технічні умови

3.       

ДСТУ 8139:2015

Борошно вапнякове та черепашкове кормове для сільськогосподарської птиці. Технічні умови

 

4.       

ДСТУ 7812:2015

Риба океанічного промислу пряного соління. Технічні умови

5.       

ДСТУ 8117:2015

Риба дрібна гарячого копчення. Технічні умови

6.       

ДСТУ 8355:2015

Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних у гексані

7.       

ДСТУ 8356:2015

Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних в ацетоні. Частина 1. Готування проб та реактивів

8.       

ДСТУ 8357:2015

Концентрати олій фосфатидні. Метод визначання вмісту речовин, не розчинних в ацетоні. Частина 2. Порядок випробування

9.       

ДСТУ 8379:2015

М’ясо та м’ясні продукти. Прискорений метод визначення складу сировини

10.  

ДСТУ 8639:2016

Пюре-напівфабрикати фруктові. Загальні технічні умови

11.  

ДСТУ 8684:2016

Мед і продукти бджільництва. Готування проб і розведень для мікробіологічного досліджування

 

станом на 01.10.2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.       

ДСТУ 7650:2014

Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 1. Метод готування проб

2.       

ДСТУ 8073:2015

Консерви. Сік березовий з цукром. Технічні умови

3.       

ДСТУ 8153:2015

Черешня свіжа. Технічні умови

4.       

ДСТУ 8298:2015

Плоди та ядра фундука. Технічні умови

5.       

ДСТУ 8338:2015

Метрологія. Теплота (енергія) згоряння природного газу об’ємна. Загальні вимоги до методів визначення

6.       

ДСТУ 8494:2015

Фрукти насіннячкові сушені. Технічні умови

7.       

ДСТУ-П 8536:2015

Вироби хлібобулочні. Органолептичне оцінювання показників якості

станом на 29.08.2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.        

ДСТУ 7990:2015

Консерви. Закуски з квашених овочів. Технічні умови

 

ДСТУ 8160:2015

Сири підплавлені. Загальні технічні умови

 

ДСТУ 8324:2015

Метрологія. Міри довжини штрихові. Методика повірки (калібрування)

2.        

ДСТУ 8326:2015

Груші свіжі середніх і пізніх термінів достигання. Технічні умови

3.        

ДСТУ 8380:2015

М’ясо та м’ясні продукти. Метод вимірювання масової частки жиру

4.        

ДСТУ 8448:2015

Продукти харчові консервовані. Відбирання проб і готування їх до випробування

5.        

ДСТУ 8449:2015

Продукти харчові консервовані. Методи визначення органолептичних показників, маси нетто чи об’єму та масової частки складових частин

6.        

ДСТУ IEC 60068-2-1:2013

Випробування на дію зовнішніх чинників. Частина 2-1. Випробування. Випробування А: Холод (IEC 60068-2-1:2007, IDT)

7.        

ДСТУ IEC 60068-2-30:2015 (IEC 60068-2-30:2005, IDT)

Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-30. Випробування. Випробування Db: Вологе тепло, циклічне (12 год + 12 год цикл)

8.        

ДСТУ EN 60068-2-78:2016 (EN 60068-2-78:2013, IDT)

Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 2-78. Випробування. Випробування Cab: вологе тепло, усталений режим

 

 

станом на 15 серпня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.        

ДСТУ 8002:2015

Томати солені. Технічні умови

2.        

ДСТУ 8036:2015

Консерви фруктові для дієтичного харчування. Технічні умови

3.        

ДСТУ 8074:2015

Консерви. Соки та сокові продукти. Коктейлі. Загальні технічні умови

4.        

ДСТУ 8082:2015

Консерви. Сік морквяний та соки морквяно-фруктові з м’якоттю. Загальні технічні умови

5.        

ДСТУ 8085:2015

Сировина та продукти тваринного походження. Визначання залишкової кількості гормональних стимуляторів методом тонкошарової хроматографії

6.        

ДСТУ 8097:2015

Пресерви рибні. Сайра спеціального та пряного соління. Технічні умови

7.        

ДСТУ 8242:2015

Корм для тварин. Макуха ріпакова. Технічні умови

8.        

ДСТУ 8301:2015

Метрологія. Робочі еталони. Основні положення та вимоги до застосування

9.        

ДСТУ 8548:2015

Консерви. Соки з м’якоттю з баштанних культур та баштанно-фруктові. Загальні технічні умови

10.   

ДСТУ 8589:2015

Комбікорми повнораціонні для поросят-сисунів. Технічні умови

11.   

ДСТУ ISO 14004:2016

Системи екологічного управління. Загальні настанови щодо запроваджування

12.   

ДСТУ GHTF/SG3/N99-10:2015

Системи управління якістю. Настанова щодо валідації процесів

13.   

ДСТУ 7651:2014

Харчові олії та жири. Визначення вмісту бенз(а)пірену. Частина 2. Газохроматографічний метод визначання бенз(а)пірену

14.   

ДСТУ 7988:2015

Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання вітамінів В1 і В2

15.   

ДСТУ 8214:2015

Комбікорми для різновікових груп коропа. Технічні умови

16.   

ДСТУ 8368:2015

Продукти перероблення фруктів та овочів. Визначання оксиметилфурфуролу методом тонкошарової хроматографії

17.   

ДСТУ 8546:2015

Світильники зі світлодіодними джерелами світла. Загальні технічні умови

18.   

ДСТУ EN 14154-1:2015

Лічильники води. Частина 1. Загальні технічні вимоги

19.   

ДСТУ EN 16007:2015

Корм для тварин. Визначення охратоксину А очищенням на імуноафінній колонці та високоефективною рідинною хроматографією з флуоресцентним виявленням

20.   

ДСТУ EN 61869-4:2016

Трансформатори вимірювальні. Частина 4. Додаткові вимоги до комбінованих трансформаторів

 

станом на 09 серпня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.        

ДСТУ 8081:2015

Консерви. Приправи і соуси овочеві та овоче-фруктові. Технічні умови

2.        

ДСТУ 8092:2015

Консерви. Овочі мариновані. Технічні умови

3.        

ДСТУ 8095:2015

Пресерви рибні. Оселедці спеціального та пряного соління. Технічні умови

4.        

ДСТУ 8096:2015

Ікра риб пробійна солона. Технічні умови

5.        

ДСТУ 8118:2015

Яйця курячі інкубаційні. Технічні умови

6.        

ДСТУ 8381:2015

М’ясо та м’ясні продукти. Організація та методи мікробіологічних досліджень

7.        

ДСТУ 8567:2015

Овочі солені і квашені, фрукти і ягоди мочені. Приймання, відбирання проб

8.        

Збірка ДСТУ 8686.1:2016 8686.2:2016

Морозиво м’яке та суміші для його виготовлення. Загальні технічні умови

9.        

ДСТУ 8704:2017

Бензини автомобільні довготривалого зберігання. Технічні умови

10.   

ДСТУ 8705:2017

Паливо дизельне довготривалого зберігання. Технічні умови

11.   

ДСТУ-Н ISPM 11:2015

Організми шкідливі карантинні. Аналіз ризику, охоплюючи аналіз ризиків довкілля та генетично модифікованих організмів

 

 

 

станом на 01 серпня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.        

ДСТУ EN 62053-23:2015 (EN 62053-23:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 23. Лічильники реактивної енергії статичні (класів точності 2 i 3)

2.        

ДСТУ EN 62053-22:2015 (EN 62053-22:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 22. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 0,2 S i 0,5 S)

3.        

ДСТУ EN 62053-11:2015 (EN 62053-11:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 11. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності 0,5, 1 i 2)

4.        

ДСТУ EN 62053-21:2015 (EN 62053-21:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Спеціальні вимоги. Частина 21. Лічильники активної енергії статичні (класів точності 1 i 2)

5.        

ДСТУ EN 62052-11:2015 (EN 62052-11:2003, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Загальні вимоги, випробування та умови випробування. Частина 11. Лічильники електричної енергії

6.        

ДСТУ EN 60079-29-1:2014

Вибухонебезпечні середовища. Частина 29-1. Вимоги до аналізаторів та сигналізаторів горючих газів (EN 60079-29-1:2007, IDT)

7.        

ДСТУ EN 50470-2:2010

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 2. Спеціальні вимоги. Лічильники активної енергії електромеханічні (класів точності А i В) (EN 50470-2:2006, IDT)

8.        

ДСТУ IEC 60068-3-1:2015 (IEC 60068-3-1:2011, IDT)

Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-1. Додаткова документація та настанови. Випробування на холод i сухе тепло

9.        

ДСТУ EN 60068-3-4:2016 (EN 60068-3-4:2002, IDT)

Випробування на вплив зовнішніх чинників. Частина 3-4. Супровідна документація та настанова. Випробування дією вологи i тепла

10.    

ДСТУ EN 50291-1:2015 (EN 50291-1:2010, IDT)

Сигналізатори оксиду вуглецю для житлових споруд. Частина 1. Методи випробування та технічні вимоги

 

станом на 03 липня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.         

ДСТУ 4306:2016

Олія пальмова. Технічні умови постачання

2.         

ДСТУ 4982:2008

Буряки цукровi. Методи визначання густоти стояння рослин та врожайностi

 

3.         

ДСТУ 8447:2015

Продукти харчові. Метод визначення дріжджів і плісеневих грибів

4.         

ДСТУ 8539:2015

Прокат для будівельних сталевих конструкцій. Загальні технічні умови

5.         

ДСТУ-Н Б А.3.1-34:2016

Настанова з виробництва бетонних і залізобетонних виробів

6.         

ДСТУ ISO 6730:2006

Молоко. Метод пiдраховування колонiй психротрофних мiкроорганiзмiв, що формують колонiї за температури 6,5 <град>C IDT101:2005IDT)

7.         

ДСТУ ISO 18593:2006

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Мікробіологічний аналіз із використанням відбитків і змивів з поверхонь

 

 

станом на 21 квітня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.               

ДСТУ 3017:2015

Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять

2.               

ДСТУ 8024:2015

Комбікорми гранульовані. Загальні технічні умови

3.               

ДСТУ 8041:2015

Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту натрію та калію методом полуменевої спектрофотометрії

4.               

ДСТУ 8063:2015

Продукти молочні сухі. Визначення загального білка методом К’єльдаля

5.               

ДСТУ 8123:2015

Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Визначання вмісту кальцію, магнію, заліза, марганцю, цинку, міді, кобальту методом атомно-абсорбційної спектрометрії

6.               

ДСТУ 8164:2015

Препарати ветеринарні. Належна виробнича практика

7.               

ДСТУ 8346:2015

Якість грунту. Методи визначення питомої електропровідності, рН i щільного залишку водної витяжки

8.               

ДСТУ 8661:2016

Фрукти сушені. Правила приймання та методи випробувань

9.               

ДСТУ ISO 10018:2015

Управління якістю. Настанови щодо залучення персоналу та щодо його компетентності

10.           

ДСТУ EN 60204-1:2015

Безпечність машин. Електрообладнання машин. Частина 1. Загальні вимоги

11.           

ДСТУ EN 62233:2015

Методи вимірювання електромагнітних полів побутової техніки та аналогічних пристроїв з урахуванням впливу на здоров’я людини

12.           

ДСТУ-Н CAC/GL 30:2016

Продукти харчові. Мікробіологічний ризик. Принципи та настанови щодо проведення оцінювання

13.           

ДСТУ ISO 21871:2014

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Горизонтальний метод визначання малої кількості ймовірної Bacillus cereus. Метод підраховування та виявляння найімовірнішої кількості (ISO 21871:2006, IDT)

 

станом на 21 березня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.         

ДСТУ ISO 8422:2010

Статистичний контроль. Плани послідовного вибіркового контролю для перевіряння за якісною ознакою (ISO 8422:2006, IDT)

2.         

ДСТУ 7691:2015

Метрологія. Ваги дискретної дії для сумарного обліку

3.         

ДСТУ 8040:2015

Продукти харчові. Метод виявлення та визначання Bacillus cereus

4.         

ДСТУ 8104:2015

Яйця харчові, продукти яєчні. Методи визначення мікробіологічних показників

5.         

ДСТУ 8131:2015

Вершки-сировина. Технічні умови

6.         

ДСТУ 8170:2015

Корми для тварин. Замінники незбираного молока. Технічні умови

7.         

ДСТУ 8319:2015

Смородина чорна свіжа. Технічні умови

8.         

ДСТУ 8397:2015

Молоко і молочні продукти. Методи якісного визначання антибіотиків, сульфаніламідів та інших інгібіторів

9.         

ДСТУ 8550:2015

Молоко та молочні продукти. Вимірювання рН потенціометричним методом

10.     

ДСТУ ISO 30300:2015

Інформація та документація. Системи керування документами. Основні положення і словник термінів

11.     

ДСТУ OIML R34:2014

Метрологія. Класи точності засобів вимірювальної техніки

станом на  01 березня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.         

ДСТУ 2858:2015

Термоперетворювачі опору. Загальні технічні вимоги і методи випробування

2.         

ДСТУ 4326:2016

Ірис. Загальні технічні умови

3.         

ДСТУ 8039:2015

Борошно кормове з відходів перероблення птиці. Технічні умови

4.         

ДСТУ 8158:2015

Груші свіжі ранніх термінів достигання. Технічні умови

5.         

ДСТУ 8168:2015

Зернові культури, продукти їх переробляння, комбікорми. Метод визначення вмісту дезоксиніваленолу

6.         

ДСТУ 8175:2015

Олія ріпакова. Технічні умови

7.         

ДСТУ 8303:2015

Метрологія. Міри часу і частоти. Методика повірки (калібрування)

8.         

ДСТУ 8402:2015

Продукти перероблення фруктів та овочів. Рефрактометричний метод визначання вмісту розчинних сухих речовин

9.         

ДСТУ 8404:2015

Концентрати харчові. Методи визначання якості паковання, маси нетто, об’ємної маси, масової частки окремих компонентів, розміру окремих видів продукту та крупності помелу

10.     

ДСТУ 8471:2015

Фрукти кісточкові сушені. Технічні умови

11.     

ДСТУ 8563:2015

Консерви молочні. Методи визначення фізичних та органолептичних показників

12.     

ДСТУ 8004:2015

Концентрати харчові. Методи визначання вологи

13.     

ДСТУ 3893:2016

Карамель. Загальні технічні умови

14.     

ДСТУ 7770:2015

Матеріали фільтрувальні. Картон фільтрувальний для харчових рідин. Технічні умови

15.     

ДСТУ 8006:2015

Прянощі. Кардамон. Технічні умови

16.     

ДСТУ EN 50470-3:2010

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Частина 3. Спеціальні вимоги. Лічильники активної енергії статичні (класів точності А, В і С)

17.     

ДСТУ Б В.2.7-121:2014

Порошок мінеральний для асфальтобетонних сумішей. Технічні умови

18.     

ДСТУ Б В.2.7-127:2015

Суміші асфальтобетонні i асфальтобетон щебенево-мастикові. Технічні умови

19.     

ISO 9001:2015

Quality management sustems-Reguirements (Системи управління якістю. Вимоги)

 

 

станом на  5 січня 2017 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.         

ДСТУ 7547:2014

Консерви. Кабачки консервовані. Технічні умови

2.         

ДСТУ 7963:2015

Продукти харчові. Готування проб для мікробіологічних аналізів

3.         

ДСТУ 7972:2015

Риба та рибні продукти. Правила приймання, методи відбирання проб

4.         

ДСТУ 7999:2015

Продукти харчові. Методи визначання молочнокислих бактерій

5.         

ДСТУ 8378:2015

Молоко. Методи визначення соди

6.         

ДСТУ 8446:2015

Продукти харчові. Методи визначення кількості мезофільних аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів

7.         

ДСТУ 8534:2015

Продукти харчові. Метод виявлення та визначання кількості ентерококів

8.         

ДСТУ 8535:2015

Продукти харчові. Методи культивування мікроорганізмів

9.         

ДСТУ ISO 4254-10:2013

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 10. Сіноворушилки та граблі обертові

10.     

ДСТУ ISO 4254-11:2013

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Прес-підбирачі

11.     

ДСТУ EN 12355:2015

Устатковання для харчової промисловості. Машини для зрізання, знімання шкіри та видалення пліви. Вимоги щодо безпеки та гігієни

12.     

ДСТУ EN 61557-11:2015

Електробезпечність низьковольтних розподільчих систем напругою до 1000 В змінного струму  та до 1500 В постійного струму. Устатковання  для випробування, вимірювання або контролювання засобів захисту. Частина 11. Ефективність моніторів залишкового струму типу А і типу В для систем ТT, TN та IT

13.     

ДСТУ IEC/TS 61000-3-4:2009

Електромагнітна сумісність. Частина 3-4. Норми. Унормування емісії гармонік струму в низьковольтних системах електропостачання для обладнання з номінальною силою споживаного струму понад 16 А

14.     

ДСТУ ISO 22174:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) для виявлення у продуктах патогенів. Основні вимоги та поняття

15.     

ДСТУ ISO 1956-1:2014

Фрукти та овочі. Морфологічна і структуральна термінологія. Частина 1

16.     

ДСТУ ISO 1956-2:2014

Фрукти та овочі. Морфологічна і структуральна термінологія. Частина 2

 

станом на  5 грудня 2016 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.         

ДСТУ 1.5:2015

Національна стандартизація. Правила розроблення, викладання та оформлення національних нормативних документів

2.         

ДСТУ 7805:2015

Продукти рибні. Дослідження сенсорне. Настанови щодо оцінювання методами бальних шкал

3.         

ДСТУ 7811:2015

Реактиви. Метод тонкошарової хроматографії

4.         

ДСТУ IEC 61000-4-29:2010

Електромагнітна сумісність. Частина 4-29. Методики випробування та вимірювання. Випробування на несприйнятливість до провалів, короткочасних переривань та змінень напруги на вхідному порту мережі електроживлення постійного струму

5.         

ДСТУ IEC 61000-5-2:2010

Електромагнітна сумісність. Частина 5-2. Настанови щодо встановлення обладнання та притлумачення завад. Уземлювання та прокладання кабелів

6.         

ДСТУ IEC 61000-4-30:2010

Електромагнітна сумісність. Частина 4-30. Методи випробування та вимірювання. Вимірювання показників якості електричної енергії

7.         

ДСТУ IEC 61069-7:2009

Вимірювання та керування в промислових процесах. Визначення властивостей системи для її оцінення. Частина 7. Оцінювання безпеки системи

8.         

ДСТУ 7996:2015

Сири розсільні. Загальні технічні умови

9.         

ДСТУ 7992:2015

М'ясо та м’ясна сировина. Методи відбирання проб та органолептичного оцінювання свіжості

10.     

ДСТУ 8027:2015

Сири з пліснявою. Загальні технічні умови

11.     

ДСТУ 8051:2015

Продукти харчові. Методи відбирання проб для мікробіологічних аналізів

12.     

ДСТУ 8056:2015

Реактиви та особливо чисті речовини. Методи готування розчинів індикаторів

13.     

ДСТУ 8553:2015

Молоко-сировина та вершки-сировина. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

14.     

ДСТУ 8553:2015

Молоко-сировина та вершки-сировина. Правила приймання, відбирання та готування проб до контролювання

15.     

ДСТУ ISO 6479:2009

Ядра абрикосів очищені солодкі. Технічні умови

16.     

ДСТУ-П ISO/ТS 17582:2015

Системи управління якістю. Специфічні вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 у виборчих організаціях на всіх рівнях державного управління

17.     

ДСТУ-П ISO/ТS 17582:2015

Системи управління якістю. Специфічні вимоги щодо застосування ISO 9001:2008 у виборчих організаціях на всіх рівнях державного управління

18.     

ДСТУ CWA 14167-1:2015

Вимоги безпеки до управління сертифікатами електронних підписів. Частина 1. Системні вимоги безпеки

19.     

ДСТУ ISO 17997-1/IDF 29-1:2009

Молоко. Визначення вмісту казеїнового азоту. Частина 1. Опосередкований метод (контрольний метод)

20.     

ДСТУ ISO 19036:2014

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Настанова щодо оцінювання невизначеності вимірювання для кількісних результатів

21.     

ДСТУ ISO 21528-1:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення і підрахування ентеробактерій (Enterobacteriaceae). Частина 1. Виявлення та підрахування за методикою НІЧ з попереднім збагаченням

22.     

ДСТУ ISO/TS 22117:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин.Спеціальні вимоги і методологічні принципи для кваліфікаційних досліджень методом міжлабораторних порівнянь

23.     

ДСТУ-Н CODEX STAN 247:2014

Загальний стандарт кодексу для фруктових соків та нектарів

 

станом на  1 грудня 2016 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.         

ДСТУ 7806:2015

Прокат із легованої конструкційної сталі. Технічні умови

2.         

ДСТУ 7807:2015

Прокат калібрований. Загальні технічні умови

3.         

ДСТУ 7808:2015

Прокат листовий для холодного штампування із якісної конструкційної сталі. Технічні умови

4.         

ДСТУ 7809:2015

Прокат сортовий, калібрований зі спеціальним обробленням поверхні з вуглецевої якісної конструкційної сталі. Загальні технічні умови

5.         

ДСТУ 7822:2015

Трактори сільськогосподарські. Здавання тракторів у ремонт і випуск із ремонту. Технічні умови

6.         

ДСТУ EN 60584-1:2016 (EN 60584-1:2013, IDT)

Перетворювачі термоелектричні. Частина 1. Технічні характеристики та допустимі відхили електрорушійної сили (ЕРС)

7.         

ДСТУ EN 60584-3:2016 (EN 60584-3:2008, IDT)

Перетворювачі термоелектричні. Частина 3. Подовжувальні та компенсаційні проводи. Допуски та система ідентифікації

8.         

ДСТУ EN 62058-11:2016 (EN 62058-11:2010, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальні випробування. Частина 11. Загальні методи приймальних випробувань

9.         

ДСТУ EN 62058-21:2016 (EN 62058-11:2010, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальні випробування. Частина 21. Спеціальні вимоги до електромеханічних лічильників активної енергії (класів точності 0,5, 1 і 2 та класів точності  А і В)

10.     

ДСТУ EN 62058-31:2016 (EN 62058-31:2010, IDT)

Засоби вимірювання електричної енергії змінного струму. Приймальні випробування. Частина 31. Спеціальні вимоги до статистичних лічильників активної енергії (класів точності 0.2 S.0.5 S. 1 і 2 та класів точності  А В і С)

11.     

ДСТУ EN ISO 17516:2016 (EN ISO 17516:2014, IDT)

Косметика. Мікробіологія. Мікробіологічні межі

12.     

ДСТУ ISO 6496:2005

Корми для тварин. Визначання вмісту вологи та інших летких речовин

13.     

ДСТУ ISO 6865:2004

Корми для тварин. Визначання вмісту сирої клітковини методом проміжного фільтрування

14.     

ДСТУ ISO 13906:2013

Корми для тварин. Метод визначання вмісту кислотно-детергентної клітковини (КДК) і кислотно-детергентного лігніну (КДЛ)

15.     

ДСТУ 4345:2013

Дробина пивна. Технічні умови

16.     

ГОСТ 26657-97

Корма, комбикорма, комбикормовое сырье. Метод определения содержания фосфора

 

станом на  25 жовтня 2016 року

 

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.         

ДСТУ 7771:2015

Банки металеві для консервів. Технічні умови

2.         

ДСТУ 7709:2015

Сухарі здобні пшеничні. Традиційний асортимент. Загальні вимоги

3.         

ДСТУ 8001:2015

Бісквіти. Загальні технічні умови

4.         

ДСТУ EN 16636:2015

Послуги щодо боротьби зі шкідниками. Вимоги та компетенції (EN 16636:2015, IDT)

5.         

Поправка № 1:2015 (ISO/IEC 17025:2005/Cor 1:2006, IDT) до ДСТУ ISO/IEC 17025:2006

Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій (ISO/IEC 17025:2005, IDT)

6.         

Зміна № 1:2015 (EN 12477:2001/А1:2005, IDT) до ДСТУ EN 12477:2006

Рукавиці захисні для зварювальників (EN 12477:2001, IDT)

7.         

Поправка № 1:2015 (EN 136:1998/АС:2003, IDT) до ДСТУ EN 136:2003

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Маски. Вимоги, випробовування, марковання (EN 136:1998, IDT)

8.         

Поправка № 1:2015 (EN 143:2000/АС:2005, IDT) до ДСТУ EN 143:2002

Засоби індивідуального захисту органів дихання. Протиаерозольні фільтри. Вимоги, випробування, маркування (EN 143:2000, IDT)

9.         

Поправка № 1:2015 (EN 364:1992/АС:1993, IDT) до ДСТУ EN 364-2001

Індивідуальне спорядження для захисту від падіння з висоти. Методи випробовування (EN 364:1992, IDT)

10.     

Поправка № 1:2015 (EN 60127-3:1996/АС:1996, IDT) до ДСТУ EN 60127-3-2001

Запобіжники плавкі мініатюрні. Частина 3. Субмініатюрні плавкі вставки (EN 60127-3:1996, IDT)

11.     

ДСТУ EN ISO/IEC 17065:2014

Оцiнка вiдповiдностi. Вимоги до органiв з сертифiкацiї продукцiї, процесiв та послуг (EN ISO/IEC 17065:2012, IDT)

12.     

ДСТУ 3751:2015

Консерви. Овочі різані в томатному соусі. Загальні технічні умови

13.     

ДСТУ 7613:2014

Консерви. Томати кулінарні. Технічні умови

14.     

ДСТУ 7794:2015

Машини картоплезбиральні. Методи випробування

15.     

ДСТУ 7706:2015

М'ясо фасоване. Технічні умови

16.     

ДСТУ 7710:2015

Продукти кисломолочні для дитячого харчування. Технічні умови.

17.     

ДСТУ 7711:2015

Суміші молочні адаптовані рідкі для дитячого харчування. Технічні умови.

18.     

ДСТУ 7733:2015

Метрологія. Фотометри фотоелектричні. Методика повірки (калібрування)

19.     

ДСТУ 7786:2015

Гриби. Глива звичайна свіжа. Технічні умови

20.     

ДСТУ 7790:2015

Катран і скат чорноморські гарячого копчення. Технічні умови

21.     

ДСТУ 7791:2015

Консерви овочево-рибні для дитячого харчування. Технічні умови

22.     

ДСТУ 7792:2015

Лінії для виробництва масла вершкового та спредів. Маслоутворювачі. Загальні технічні умови

23.     

ДСТУ 7797:2015

Оселедці гарячого копчення. Технічні умови

24.     

ДСТУ 7801:2015

Пресерви рибні. Риба океанічного промислу пряного соління. Технічні умови

25.     

ДСТУ 7803:2015

Продукти перероблення фруктів та овочів. Методи визначання вітаміну С

26.     

ДСТУ 7813:2015

Риба пряно-копчена. Технічні умови

27.     

ДСТУ 7819:2015

Сільськогосподарські та лісогосподарські колісні трактори. З’єднання механічні між трактором і причіпним

28.     

ДСТУ 7820:2015

Сільськогосподарські та лісогосподарські машини. Прес-підбирачі. Методи випробування

29.     

ДСТУ 7823:2015

Ферми тваринницькі. Вимоги до параметрів мікроклімату тваринницьких приміщень

30.     

ДСТУ 7877:2015

Органічне виробництво. Документація сільськогосподарських підприємств виробнича. Загальні вимоги

31.     

ДСТУ 7878:2015

Продукція ентомологічна для сільського господарства. Оцінювання впливу на довкілля  біологічних засобів захисту рослин

32.     

ДСТУ 7880:2015

Добрива органічні. Вимоги щодо застосування в органічному виробництві. 

33.     

ДСТУ 7898:2015

Сировина крохмалевмісна для спиртового виробництва. Метод визначання загальної мікробної забрудненості

34.     

ДСТУ 8010:2015

Консерви. Пасти фруктові та ягідні. Технічні умови

35.     

ДСТУ 8010:2015

Консерви. Пасти фруктові та ягідні. Технічні умови

36.     

ДСТУ 8071:2015

Пресерви рибні. Риба дрібна пряного соління. Технічні умови

37.     

ДСТУ 8184:2015

Продукція парфумерно-косметична. Методи визначення об’єму та маси нетто у спожитковій тарі

38.     

ДСТУ 8386:2015

Нафтопродукти. Метод дистилювання за зниженого тиску

39.     

ДСТУ 8551:2015

Консерви молочні згущені та продукти молочні сухі. Визначання кислотності потенціометричним та титрометричним методами

40.     

ДСТУ 8552:2015

Молоко та молочні продукти. Методивизначання вологи та сухої речовини

41.     

ДСТУ EN 60335-1:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 1. Загальні вимоги

42.     

ДСТУ EN 60601-2-37:2015

Вироби медичні електричні. Частина 2-37. Додаткові вимоги щодо безпеки та основних робочих характеристик ультразвукової медичної апаратури для діагностики та контролю.

43.     

ДСТУ EN ISO 4254-1:2015

Сільськогосподарські машини. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Загальні вимоги

44.     

ДСТУ ISO 8128-1:2014

Сік яблучний, концентрати соків яблук і напої, що містять сік яблука. Визначання вмісту патуліну. Частина 1. Метод з використанням високороздільної рідинної хроматографії

45.     

ДСТУ ISO 8128-2:2014

Сік яблучний, концентрати соків яблук і напої, що містять сік яблука. Визначання вмісту патуліну. Частина 2. Метод з використанням тонкошарової хроматографії

46.     

ДСТУ ISO 21528-2:2014

Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення та підрахування ентеробактерій (Enterobacteriaceae). Частина 2. Метод підрахування колоній

47.     

ДСТУ EN 61199:2014

Лампи люмінесцентні одноцокольні. Вимоги щодо безпеки

48.     

ДСТУ EN ISO 11148-11:2014

Ручні неелектрифіковані механізовані інструменти. Вимоги щодо безпеки. Частина 11. Інструменти вирубні та ножиці

49.     

ДСТУ IEC 61000-3-8:2010

Електромагнітна сумісність. Частина 3-8. Норми. Передавання сигналів по низьковольтних електричних мережах. Рівні емісії, смуги частот і рівні електромагн

 

 

 

 

станом на  09  серпня 2016 року

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1.        

ДСТУ 7694:2015

Насіння гірчиці. Технічні умови

2.        

ДСТУ 7707:2015

Вироби булочні. Традиційний асортимент. Загальні вимоги

3.        

ДСТУ 7796:2015

Мішки паперові. Технічні умови

4.        

ДСТУ 7804:2015

Продукти переробляння фруктів та овочів. Методи визначання сухих речовин або вологи

5.        

ДСТУ EN 1012-1:2014

Компресори і вакуумні насоси. Вимоги щодо безпеки. Частина 1. Компресори (EN 1012-1:2010, IDT)

6.        

ДСТУ 7507:2014

Спирт ароматний лимонний для лікеро-горілчаного виробництва. Визначення якості спектрофотометричним методом

7.        

ДСТУ 7693:2015

Комбікормова сировина. Загальні технічні умови

8.        

ДСТУ 7868:2015

Ґрунти та продукція рослинництва. Визначення вмісту радіонуклідів цезію 137Cs методом спектрометричного аналізу

9.        

ДСТУ EN 12405-1:2014

Коректори до лічильників газу електронні. Частина 1.

Корекція об’єму (EN 12405-1:2005+А2:2010, IDT)

10.      

ДСТУ EN 45501:2016 (EN 45501:2015, IDT)

Метрологічні аспекти неавтоматичних зважувальних приладів

11.      

ДСТУ EN 13196:2014

Соки фруктові та овочеві. Метод визначання повного вмісту діоксиду сірки дистиляцією

12.      

ДСТУ EN 60335-2-25:2015

Прилади побутові та аналогічні електричні. Безпека. Частина 2-25. Додаткові вимоги до мікрохвильових печей та до комбінованих мікрохвильових печей

13.      

ДСТУ ГОСТ OIML R 76-1:2014

Ваги неавтоматичної дії. Частина 1. Метрологічні та технічні вимоги щодо випробувань

14.      

ДСТУ EN ISO  15225:2015

Медичні вироби. Управління якістю. Структура даних номенклатури медичних виробів

15.      

ДСТУ ISO/TS 22367:2015

Медичні лабораторії. Зменшення помилок методом управління ризиками та постійного поліпшення

16.      

ДСТУ ISO 6557-2:2014 Фрукти, овочі та продукти переробляння. Визначання вмісту аскорбінової кислоти. Частина 2. Практичні методи.

17.      

ДСТУ ISO 16654:2009 Мікробіологія харчових продуктів і кормів для тварин. Горизонтальний метод виявлення Escherichia соli 0157.

18.      

ДСТУ ISO 50002:2016

Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення

19.      

ДСТУ ISO 50003:2016

Системи енергетичного менеджменту. Вимоги до органів, які проводять аудит і сертифікацію систем енергетичного менеджменту

20.      

ДСТУ ISO 50004:2016

Системи енергетичного менеджменту. Настанова щодо впровадження, супровід та поліпшення системи енергетичного менеджменту

21.      

ДСТУ ISO 50006:2016

Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання рівня досягнутої/досяжної енергоефективності з використанням базових рівнів енергоспоживання та показників енергоефективності. Загальні положення та настанова

22.      

ДСТУ ISO 50015:2016

Системи енергетичного менеджменту. Вимірювання та верифікація рівня досягнутої/досяжної енергоефективності організацій. Загальні принципи та настанова

 

 

 

 

станом на 04.07. 2016 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1    

ДСТУ 7701:2015

Крупи горохові. Технічні умови

2    

ДСТУ 7545:2014

Колер для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови

3    

ДСТУ 7573:2014

Олія коріандрова. Технічні умови

4    

ДСТУ 7641:2014

Корми для тварин, сировина для виготовлення повнораціонних сумішей, виділення тварин. Метод визначання вмісту фосфоровмісних сполук

5    

ДСТУ 7643:2014

Корми для тварин. Методи визначання аміачного азоту і активної кислотності (pH)

6    

ДСТУ 7646:2014

Консерви рибні. Метод визначання відстою в олії

7    

ДСТУ 7652:2014

Харчові продукти. Вимоги до методів аналізування для арбітражного контролю вмісту бенз(а)пірену

8    

ДСТУ 7671:2014

Молоко коров’яче. Визначення точки замерзання кондуктометричним методом (експрес-метод)

9    

ДСТУ 7734:2015

Метрологія. Установки повітряно-теплові для вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення. Методика повірки

10                 

ДСТУ 7748:2015

Безпека праці. Біологічна безпека. Загальні вимоги

11                 

ДСТУ ISO 5983-1:2014

Корм для тварин. Визначання вмісту азоту та обчислення вмісту сирого протеїну. Частина 1. Метод К’єльдаля

12                 

ДСТУ ISO 6887-3:2014

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження. Частина 3. Спеціальні правила готування риби та рибних продуктів

13                 

ДСТУ ISO 7889/IDF 117:2014

Йогурт. Метод підрахування характерних колоній мікроорганізмів за температури 37 °С

14                 

ДСТУ EN 1060-3:2015

Сфігмоманометри неінвазивні. Частина 3. Додаткові вимоги до електромеханічних систем вимірювання кров’яного тиску

15                 

ДСТУ Н СAC/RCP 50:2014

Настанови щодо унеможливлення забруднення патуліном у яблучному соку, компонентах яблучного соку та інших напоях

 

 

Станом на 15.06. 2016 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1     

ДСТУ 4069:2016

Напої безалкогольні. Загальні технічні умови

2     

ДСТУ 3583:2015

Сіль кухонна харчова. Загальні технічні умови

3     

ДСТУ 3662:2015

Молоко-сировина коров’яче. Технічні умови

4     

ДСТУ 7474:2013

Метрологія. Резервуари для скрапленого газу сталеві сферичні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

5     

ДСТУ 7475:2013

Метрологія. Резервуари сталеві циліндричні горизонтальні. Методика повірки (калібрування) геометричним методом із застосуванням геодезичних приладів

6     

ДСТУ 7696:2015

Мак олійний. Загальні технічні вимоги

7     

ДСТУ 7824:2015

Фрукти, овочі та продукти їх перероблення. Методи визначання вмісту загального білка

8     

ДСТУ OHSAS 18002:2015

Системи управління гігієною та безпекою праці. Основні принципи виконання вимог ОНSАS 18001

9     

ПМГ 44:2013

Метрологія. Порядок визнання методик виконання вимірювання

10                 

РМГ 53:2014

Метрологія. Стандартні зразки. Оцінювання метрологічних характеристик з використанням еталонів і зразкових засобів вимірювання

11                 

РМГ 54:2014

Метрологія. Характеристики градуювальні засобів вимірювання складу та властивостей речовин і матеріалів. Методика виконання вимірювання з використанням стандартних зразків

12                 

РМГ 56:2014

Метрологія. Комплекти стандартних зразків складу речовин і матеріалів. Методика взаємного звіряння

13                 

РМГ 60:2014

Метрологія. Суміші атестовані. Загальні вимоги щодо розроблення

 

 

 

Станом на 01.04. 2016 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1     

ДСТУ 1.8:2015

Національна стандартизація. Правила розроблення програми робіт з національної стандартизації

2     

ДСТУ 7697:2015

Крупи гречані. Технічні умови

3     

ДСТУ 7698:2015

Крупи вівсяні. Технічні умови

4     

ДСТУ 7699:2015

Крупи пшеничні. Технічні умови

5     

ДСТУ 7700:2015

Крупи ячмінні. Технічні умови

6     

ДСТУ 7708:2015

Здоба українська. Традиційний асортимент. Загальні вимоги

7     

ДСТУ ISO 9000:2015

Системи управління якістю. Основні положення та словник термінів (ISO 9000:2015, IDT)

8     

ДСТУ ISO 9001:2015

Системи управління якістю. Вимоги (ISO 9001:2015, IDT)

9     

ДСТУ ISO 14001:2015

Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування (ISO 14001:2015, IDT)

10                 

ДСТУ EN 1060-4:2014

Сфігмоманометри неінвазивні. Частина 4. Випробувальні процедури для визначання загальної систематичної похибки автоматизованих сфігмоманометрів неінвазивних (EN 1060-4:2004, IDT)

 

Станом на 21.03. 2016 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1    

ДСТУ 7504:2014

Державна повірочна схема для засобів вимірювання показника заломлення рідких та твердих речовин і матеріалів

2    

ДСТУ-Н ISO/TR 22869:2014

Настанова щодо впровадження ISO 15189:2003

3    

ДСТУ EN ISO 15189:2015

Медичнi лабораторiї. Вимоги до якостi та компетенцiї (EN ISO 15189:2012, IDT)

4    

ДСТУ ГОСТ 11516:2014

Iнструменти ручнi для робiт пiд напругою до 1000 В змiнного та 1500 В постiйного струму. Загальнi вимоги та методи випробування (ГОСТ 11516-94 (МЭК 900-87), IDT)

5    

ДСТУ EN ISO 20776-2:2014

Клiнiчнi лабораторнi дослiдження та тест-системи для дiагностики in vitro. Випробування чутливостi iнфекцiйних агентiв та оцiнювання характеристик засобiв для випробування антимiкробної чутливостi. Частина 2. Оцiнювання характеристик засобiв для випробування антимiкробної чутливостi (EN ISO 20776-2:2007, IDT)

6    

ДСТУ 7612:2014

Томати свiжi для промислового перероблення. Технiчнi умови

7    

ДСТУ-Н CAC/RCP23:2012

Продукти харчові консервовані низькокислотні та        низько підкислені

Настанови щодо гігієнічної практики

8    

ДСТУ ISO 10540-1:2014

Жири тваринні і рослинні та олії                                          Визначання вмісту фосфору Частина 1. Колориметричний метод

9    

ДСТУ EN 55014-1:2014

Електромагнiтна сумiснiсть. Вимоги до побутових електроприладiв, електричних iнструментiв та аналогiчної апаратури. Частина 1. Емiсiя завад (EN 55014-1:2006 + EN 55014-1:2006/A1:2009 + EN 55014-1:2006/A2:2011, IDT)

10                 

ДСТУ EN 60335-2-9:2014

Прилади побутовi та аналогiчнi електричнi. Безпека. Частина 2-9. Додатковi вимоги до грилiв, тостерiв та аналогiчних переносних приладiв для готування їжi (EN 60335-2-9:2003 + EN 60335-2-9:2003/A1:2004 + EN 60335-2-9:2003/A2:2006 + EN

11                 

ДСТУ EN 60335-2-28:2014

Прилади побутовi та аналогiчнi електричнi. Безпека. Частина 2-28. Додатковi вимоги до швейних машин (EN 60335-2-28:2003 + EN 60335-2-28:2003/A1:2008, IDT)

 

 

 

Станом на 01.11. 2015 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1     

ДСТУ Б В.2.6-199:2014

Конструкції сталеві будівельні. Вимоги до виготовлення

2     

ДСТУ 4273:2015

Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови

3     

ДСТУ ISO 6887-4:2014

Мікробіологія харчових продуктів та кормів для тварин. Готування дослідних проб, вихідної суспензії та десятикратних розведень для мікробіологічного дослідження.             Частина 4. Спеціальні правила готування продуктів, що не відносяться до молока та молочних продуктів, м’яса та м’ясних продуктів, риби чи рибних продуктів

4     

ДСТУ EN 14778:2013

Тверде біопаливо. Відбирання проб                            (EN 14778:2011, IDT)

5     

ДСТУ EN 14774-1:2013

Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушільній шафі. Частина 1. Загальна волога. Стандартний метод               (EN 14774-1:2009, IDT)

6     

ДСТУ EN 14774-3:2013

Тверде біопаливо. Визначення вмісту вологи. Метод висушування в сушильній шафі.               Частина 3. Волога в пробі для загального аналізу (EN 14774-3:2009, IDT)

7     

РМУ-036-2015

Метрологія. Вузли обліку рідини або газу із застосуванням стандартних діафрагм. Порядок проведення метрологічної експертизи проектної документації

8     

МДУ 046-03-2015

Інструкція. Метрологія. Вузли обліку природного газу із застосуванням стандартних діафрагм та обчислювальних пристроїв. Програма та методика Державної метрологічної атестації

 

 

 

 

01.10.2015 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1     

ДСТУ 3497:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання рівня рідини

2     

ДСТУ 3871:2015

Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання вологості зерна та продуктів його перероблення

3     

ДСТУ 4487:2015

Майонези та майонезні соуси. Загальні технічні умови

4     

ДСТУ 7489:2013

Корм для тварин. Добавки металоорганічні. Метод визначання вмісту цинку, міді та кобальт

5     

ДСТУ 7621:2014

Продукти білкові рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначення вмісту вологи та летких речовин

6     

ДСТУ 7648:2014

Харчові продукти. Вимоги до методів відбирання проб для арбітражного контролю вмісту бенз(а)пірену

7     

ДСТУ 7655:2014

Вироби електронної техніки. Загальні вимоги щодо надійності та методи випробування

8     

ДСТУ 7661:2014

Концентрати харчові. Правила приймання, відбирання та готування проб

9     

ДСТУ 7662:2014

Концентрати харчові. Методи визначання органолептичних показників, готовності концентратів до вживання та оцінювання дисперсності суспензії

10                 

ДСТУ 7687:2015

Бензини автомобільні Євро. Технічні умови

11                 

ISO 10540-1:2014

Жири тваринні і рослинні та олії. Визначання вмісту фосфору. Частина 1. Колориметричний метод

12                 

ISO 17932:2014

Олія пальмова. Метод визначення погіршення показника знебарвлення і вмісту каротину

13                 

ДСТУ EN 55015:2014

Норми та методи вимiрювання характеристик радiозавад електричного освiтлювального й аналогiчного обладнання (EN 55015:2013, IDT)

14                 

ДСТУ EN 60598-1:2014

Свiтильники. Частина 1. Загальнi вимоги i випробування (EN 60598-1:2008 + EN 60598-1:2008/A11:2009, IDT)

15                 

ДСТУ EN 61000-3-3:2014

Електромагнiтна сумiснiсть. Частина 3-3. Норми. Норми на рiвнi флуктуацiй напруги та флiкера в низьковольтних системах електроживлення для устатковання з номiнальною силою струму до 16 А на фазу, не призначеного для пiдключення за певних умов (EN 61000-3-3:2013, IDT)

16                 

ДСТУ EN 61547:2014

Обладнання для загального освiтлення. Електромагнiтна сумiснiсть. Вимоги до завадозахищеностi (EN 61547:2009, IDT)

 

 

 

04.08.2015 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1      

ДСТУ 7469:2013

Борошно кормове тваринного походження. Методи бактеріологічного аналізування

2      

ДСТУ 7479:2013

Добриво з відходів спиртового виробництва. Бражка метанова. Технічні умови

3      

ДСТУ 7481:2013

Містель. Технічні умови

4      

ДСТУ 7484:2013

Насіння виноградне для промислового перероблення. Технічні умови

5      

ДСТУ 7488:2013

Добриво з відходів спиртового виробництва. Мул анаеробний. Технічні умови

6      

ДСТУ ISO 3864-2:2010

Графічні символи. Кольори та знаки безпеки. Частина 2. Принципи проектування етикеток безпечності продукції

7      

ДСТУ  ISO 9167-1:2007

Насіння ріпаку. Визначення вмісту глюкозинолатів. Частина 1. Метод з використанням рідинної хроматографії високороздільної здатності

8      

ДСТУ  IEC/ISO 31010:2013

Керування ризиком. Методи загального оцінювання ризику

9      

ДСТУ-ЗТ OIML R  134-2:2010

Прилади автоматичні для зважування дорожніх транспортних засобів у русі. Повне зважування транспортних засобів. Частина 2. Форма звіту про випробування

10  

ДСТУ ISO 3093:2009

Пшениця, жито та борошно з них, пшениця тверда й маннi крупи з твердої пшеницi. Визначення числа падiння методом Хагберга-Пертена (Hagberg-Perten)

 

 

14.07.2015 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1      

ДСТУ 7397:2013

Горiлки, горiлки особливi, напої лiкеро-горiлчанi. Метод визначання прогнозованої стiйкостi пiд час зберігання

 

2      

ДСТУ 7477:2013

Сироп цукровий для лiкеро-горiлчаного виробництва. Технiчнi умови

 

3      

ДСТУ 7480:2013

Напої лiкеро-горiлчанi. Методи визначання мiцностi та загального екстракту iз застосуванням автоматичних аналiзаторiв густини

 

4      

ДСТУ 7312:2013

Сечовина (карамбiд). Технiчнi умови

 

5      

ДСТУ 7370:2013

Амонiю нiтрат (селiтра амiачна). Технiчнi умови

 

6      

ДСТУ 7566:2014

Молоко питне для харчування дітей. Технічні умови

 

7      

ДСТУ 7669:2014

Виноград свіжий. Методи визначення масової концентрації цукрів.

8      

ДСТУ 7670:2014

Сировина і продукти харчові. Готування проб. Мінералізація для визначання вмісту токсичних елементів

9      

ДСТУ ISO 1842:2013

Продукти плодоовочевi. Метод визначення pH

 

10  

ДСТУ ISO 2911/IDF 35:2014

Молоко згущене з цукром. Визначення масової частки сахарози поляриметричним методом

 

11  

ДСТУ ISO/TS 26844/ IDF/RM 215:2014

Молоко та молочні продукти. Визначення антимікробних залишків. Тест на дифузію в пробірці

12  

 

ДСТУ EN 13241-1:2013

Дверi та ворота промислових, торговельних та гаражних примiщень. Стандарт на продукцiю. Частина 1. Технiчнi вимоги до виробiв, крiм вимог щодо вогнетривкостi та димозахисту

13  

ДСТУ OIML R 134-1:2010

Прилади автоматичнi для завантажування дорожнiх транспортних засобiв у русi та вимiрювання навантажень на вiсь. Частина 1. Загальнi технiчнi вимоги та методи випробування

14  

ДСТУ ISO 10315:2010

Сигарети. Визначення вмiсту нiкотину в конденсатах диму.Метод газової хроматографiї (ISO 10315:2000, IDT)

15  

ДСТУ ISO 4387:2010

Сигарети. Визначення вмiсту вологого i сухого конденсату, який не мiстить нiкотину, за допомогою лабораторної машини для прокурювання сигарет (ISO 4387:2000, IDT)

16  

ІПС 1-3-2015

Інформаційний покажчик стандартів

17  

ІПС 4-2015

Інформаційний покажчик стандартів

 

22.05.2015 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1      

ДСТУ 7468:2013

Горiлки та горiлки особливi. Метод визначання мiцностi iз застосуваванням автоматичних аналiзаторiв густини

2      

ДСТУ 7471:2013

Молоко. Визначення хлорамфенiколу за допомогою рiдинного хроматографа з подвiйним мас-спектрометричним детектором

3      

ДСТУ 7485:2013

Фрукти, овочi та продукти перероблення. Визначення вмiсту гiдроксиметилфурфуролу методом високоефективної рiдинної хроматографiї

4      

ДСТУ 7522:2014

Башмак гальмiвний неповоротний для вантажних вагонiв залiзниць колiї 1520 мм. Технiчнi умови

5      

ДСТУ 7523:2014

Башмак гальмiвної колодки поворотний для вагонiв залiзниць колiї 1520 мм. Технiчнi умови

6      

ДСТУ-Н 7531:2014

Метрологiя. Впровадження концепцiї невизначеностi вимiрювання пiд час випробування з урахуванням вимог ДСТУ ISO/IEC 17025

7      

ДСТУ 7577:2014

Насіння олійне. Визначення вмісту олії методом екстрадиції в апараті Сокслета

8      

ДСТУ 7581:2014

Олії. Ідентифікація модифікованим тестом Крисмера

9      

ДСТУ 7585:2014

Олії. Метод визначення ерукової кислоти

10  

ДСТУ ISO 660:2009

Жири твариннi та рослиннi й олiї. Метод визначення кислотного числа та кислотностi

11  

ДСТУ ISO 762:2013

Продукти плодоовочевi. Метод визначення вмiсту мiнеральних домiшок

12  

ДСТУ ISO 763:2013

Продукти плодоовочевi. Метод визначення вмiсту золи, не розчинної в солянiй кислотi

13  

ДСТУ EN 50470-1:2010

Засоби вимiрювання електричної енергiї змiнного струму. Частина 1. Загальнi вимоги, випробування та умови випробування. Лiчильники електричної енергiї (класiв точностi А, В i С)

14  

ДСТУ ГОСТ 8.061:2014

Метрологiя. Повiрочнi схеми. Змiст i побудова

15  

ДСТУ ГОСТ 8.140:2014

Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимi-рювання теплопровiдностi твердих тiл в дiапазонi вiд 0,02 Вт/(м·К) до 20 Вт/(м·К) за температури вiд 90 К до 1100 К.

16  

ДСТУ ГОСТ 8.461:2014

Метрологiя. Термоперетворювачi опору з платини, мiдi та нiкелю. Методика повiрки

17  

ДСТУ ГОСТ 8.590:2014

Метрологiя. Державна повiрочна схема для засобiв вимiрювання кута обертання площини поляризацiї

18  

ДСТУ 7083:2009

Добрива органiчнi та органiчно-мiнеральнi. Методи визначання гумiнових кислот

19  

ДСТУ 7491:2013

Насiння олiйне, макухи та шроти. Визначання вологи, жиру, протеїну та клiтковини методом спектроскопiї в ближнiй iнфрачервонiй зонi

20  

ДСТУ IEC 60068-2-2:2013

Випробування на дiю зовнiшнiх чинникiв. Частина 2-2. Випробування. Випробування В: Сухе тепло

 

28.04.2015 р.

 

п/п

Номер НД

Назва НД

1      

ДСТУ 7458:2013

Продукти бiлковi рослинного походження. Макухи та шроти. Метод визначання вмiсту жиру

2      

ДСТУ 7256:2011

Системи управлiння якiстю. Настанови щодо застосування ISO 9001 в органiзацiях сфери послуг

3      

ДСТУ 3924:2014

Шоколад. Загальнi технiчнi умови

 

4      

ДСТУ 3824:2014

Цукор. Правила приймання та методи вiдбирання проб

 

5      

ДСТУ 3781:2014

Печиво. Загальнi технiчнi умови

 

6      

ДСТУ ISO 4006:2009

Вимiрювання витрати та кiлькостi плинного середовища в закритих трубопроводах. Словник термiнiв i познак

7      

ДСТУ EN 15234-1:2013

Тверде бiопаливо. Забезпечення якостi. Частина 1. Загальнi вимоги

8      

ДСТУ EN 15234-2:2013

Тверде бiопаливо. Забезпечення якостi. Частина 2. Пелети деревнi для непромислового використання

9      

ДСТУ ГОСТ 3.1128:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Загальнi правила виконання графiчних технологiчних документiв

10  

ДСТУ ГОСТ 3.1127:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Загальнi правила виконання текстових технологiчних документiв

11  

ДСТУ ГОСТ 3.1116:2014

Єдина система технологiчної документацiї. Нормоконтроль

 

12  

ДСТУ-Н РМГ 63:2013

Метрологiя. Забезпечення ефективностi вимiрювання пiд час керування технологiчними процесами. Метрологiчна експертиза технiчної документацiї

 

 

25.02.2015 р.

п/п

Номер НД

Назва НД

1     

ДСТУ 7515:2014

Сироватка молочна. Технічні умови

2     

ДСТУ EN 13402-1:2009

Одяг. Познаки розмiрiв. Частина 1. Термiни, визначення понять та вимiрювання розмiрiв тiла (EN 13402-1:2001, IDT)

3     

ДСТУ ISO 1513:2014

Фарби та лаки. Перевiряння та готування проб для випробування (ISO 1513:2010, IDT)

4     

ДСТУ ISO 4618:2014

Фарби та лаки. Термiн та визначення понять (ISO 4618:2006, IDT)

5     

ДСТУ ISO 7149:2013

Пiдiймально-транспортне устатковання безперервної дiї. Спецiальнi вимоги щодо безпеки (ISO 7149:1982, IDT)

6     

ДСТУ ISO 8664:2008

Шини для сiльськогосподарських тракторiв i машин. Радiальнi шини тягових колiс iз кодовою познакою та маркованням експлуатацiйного опису (ISO 8664:2005, IDT)

7     

ДСТУ ISO 9112:2008

Шини для вантажних автомобiлiв i автобусiв. Методи вимiрювання обводу кочення шини. Новi шини пiд навантагою (ISO 9112:2008, IDT)

8     

ДСТУ ISO 10185:2013

Тютюн i тютюновi вироби. Словник термiнiв (ISO 10185:2004, IDT)

9     

ДСТУ ISO 15355:2010

Сталь i чавун. Визначення хрому методом зворотного титрування (ISO 15355:1999, IDT)

10  

ДСТУ ISO 15528:2014

Фарби, лаки та сировина для фарб i лакiв. Вiдбирання проб (ISO 15528:2000, IDT)

11  

ДСТУ-П ISO/TS 14048:2013

Екологiчне управлiння. Оцiнювання життєвого циклу. Формат документування даних

12  

ДСТУ ISO/IEC 14143-1:2013

Iнформацiйнi технологiї. Вимiрювання програмного забезпечення. Вимiрювання функцiйного розмiру. Частина 1. Визначення концепцiй

13  

ДСТУ ISO/IEC 14143-2:2013

Iнформацiйнi технологiї. Вимiрювання програмного забезпечення. Вимiрювання функцiйного розмiру. Частина 2. Оцiнювання вiдповiдностi методiв вимiрювання розмiру програмного забезпечення стандарту

14  

ДСТУ–Н ISO Guide 31:2008

Метрологiя. Стандартнi зразки. Змiст сертифiкатiв i етикеток (ISO Guide 31:2000, IDT)

 

 

 

11.02.2015 р.

п/п

Номер НД

Назва НД

1    

ДСТУ 7525:2014

Вода питна. Вимоги та методи контролювання якості

2    

ДСТУ ГОСТ 2.317:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Аксонометричнi проекцiї (ГОСТ 2.317-2011, IDT)

3    

ДСТУ ГОСТ 2.511:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Правила передавання електронних конструкторських документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.511-2011, IDT)

4    

ДСТУ ГОСТ 2.512:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Правила виконання пакетiв даних для передавання електронних конструкторських документiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.512-2011, IDT)

5    

ДСТУ ГОСТ 2.611:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Електронний каталог виробiв. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.611-2011, IDT)

6    

ДСТУ ГОСТ 2.612:2014

Єдина система конструкторської документацiї. Електронний формуляр. Загальнi вимоги (ГОСТ 2.612-2011, IDT)

7    

ДСТУ ISO 4409:2013

Об'ємнi гiдроприводи. Насоси об'ємнi, гiдромотори та гiдропередачi. Методи випробування та подання основних сталих робочих характеристик (ISO 4409:2007, IDT)

8    

ДСТУ 4135:2014

Цукерки. Загальнi технiчнi умови

9    

ДСТУ 5005:2014

Жири рослинні. Еквіваленти, поліпшувачі, замiнники та сурогати какао-масла. Загальнi технiчнi умови

10