Інформуємо, що станом на лютий  2017 року чинні такі нормативно-правові акти, що визначають вимоги до якості та безпечності харчових продуктів, а також гігієнічні нормативи і регламенти щодо вмісту в них хімічних, біологічних, фізичних факторів:

                - наказ МОЗ України від 29.12.2012 №1140 «Про затвердження Державних санітарних норм та правил «Медичні вимоги до якості та безпечності харчових продуктів та продовольчої сировини»;

                - наказ МОЗ України від 19.07.2012 №548 «Про затвердження Мікробіологічних критеріїв для встановлення показників безпечності харчових продуктів»;

                - наказ МОЗ України від 13.05.2013 №368 «Про затвердження Державних гігієнічних правил і норм «Регламент максимальних рівнів окремих забруднюючих речовин у харчових продуктах»;

                - наказ МОЗ України від 06.08.2013 №695 «Про затвердження Параметрів безпечності м’яса птиці»;

                - наказ МОЗ України від 06.08.2013 №696 «Про затвердження Гігієнічних вимог до продуктів дитячого харчування, параметрів безпечності та окремих показників їх якості»;

                - наказ МОЗ України від 19.12.2013 №1114 «Про затвердження Гігієнічних вимог до дієтичних добавок»;

                - наказ МОЗ України від 02.02.2016 №55 «Про затвердження Гігієнічних нормативів і регламентів безпечного застосування пестицидів і агрохімікатів» зі змінами;

                - наказ МОЗ України від 23.07.1996 №222 «Про затвердження Санітарних правил і норм по застосуванню харчових добавок» (зі змінами щодо втрати чинності додатку 1).

                - ДСанПіН 8.8.1.2.3.4-000-2001 «Допустимі дози, концентрації, кількості та рівні вмісту пестицидів у сільськогосподарській сировині, харчових продуктах, повітрі робочої зони, атмосферному повітрі, воді водоймищ, ґрунті»;

                - ГН 6.6.1-130-2006 «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Cs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді (наказ МОЗ від 03.05.2006 №256 «Про затвердження Державних гігієнічних нормативів «Допустимі рівні вмісту радіонуклідів 137Сs та 90Sr у продуктах харчування та питній воді»).   

               

        Для підтримки діючих технічних умов в актуальному стані відповідно до вимог чинного законодавства, радимо взяти до уваги цю інформацію та врахувати її при внесенні змін до ТУ.

        Відповідно до Закону України «Про стандартизацію» від 05.06.2014 № 1315-VII:

 власники технічних умов несуть відповідальність за відповідність технічних умов та змін до них законодавству України, технічним регламентам та нормативним документам.

        Відділ стандартизації та інформації надає методичну допомогу з оформлення проектів технічних умов та змін до них, проводить перевіряння, облікування технічних умов на продукцію та змін до них на добровільній основі.

 

З питань актуалізації та
внесення змін до технічних умов
звертатись за адресою:
вул. Ватутіна 23/2, 21100, кім. 207, 401

тел: (0432) 50-81-16, 50-81-27, факс (0432) 27-16-75