Діяльність вимірювальних лабораторій підприємств спрямована на забезпечення якості продукції, що випускається, з метою захисту громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювання.

             Відповідно до статті 10 Закону України "Про метрологію та метрологічну діяльність" вимірювальні лабораторїї можуть виконувати вимірювання у сфері поширення державного метрологічного нагляду за умови їх атестації на проведення цих вимірювань.

             Атестація вимірювальних лабораторій здійснюється згідно Наказу Держспоживстандарту України від 29.03.2005р. № 71 "Про затвердження Правил уповноваження та атестації у державній метрологічній системі" (далі Правила) зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 13.04.2005р. за № 392/1672. 

Вимірювальна лабораторія – підприємство, установа, організація чи їх окремий підрозділ, що здійснює вимірювання фізичних величин, визначення хімічного складу, фізико-хімічних, фізико-механічних та інших властивостей і показників речовин, матеріалів і продукції, за винятком вимірювань, пов'язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів, послуг, з документальним оформленням їх результатів.

Однією з обов’язкових умов для проходження атестації вимірювальних лабораторій в державній метрологічній системі є підготовка комплекту документів.

 

Атестація передбачає наступні етапи:

ДП "Вінницястандартметрологія" є органом з атестації вимірювальних лабораторій, які виконують вимірювання в сфері та/ поза сферою поширювання державного метрологічного нагляду на незалежність і технічну компетентність.

Критерії атестації на незалежність такі:

На незалежність може претендувати також заявник, що не є юридичною особою, а входить до складу підприємства (організації). У цьому разі він повинен бути окремим структурним підрозділом підприємства (організації), а його діяльність не повинна бути пов'язана з виробництвом, ремонтом і застосуванням засобів вимірювальної техніки, державні випробування, повірку чи калібрування яких він здійснює, а також із використанням результатів вимірювань, які він здійснює, у т.ч. із застосуванням атестованих ним методик виконання вимірювань.

Критерії атестації на технічну компетентність заявників, які атестуються на право проведення вимірювань:

1   організаційна структура заявника, фактичний склад його співробітників та їх кваліфікація повинні забезпечувати виконання обсягів вимірювань у заявленій галузі атестації на належному рівні;

2    співробітники заявника повинні мати посадові інструкції, які встановлюють їхні функції, обов'язки, права, відповідальність, а також вимоги до освіти, кваліфікації та досвіду роботи. Зазначені посадові інструкції повинні міститися на робочих місцях співробітників заявника;

3     фахівці заявника, які безпосередньо проводять вимірювання, повинні бути атестовані;

4    приміщення заявника, у яких проводяться вимірювання, за своїм оснащенням і станом повинні відповідати вимогам методик виконання вимірювань та (або) вимогам експлуатаційної документації на засоби вимірювальної техніки, які використовуються під час вимірювань щодо умов проведення вимірювань (кліматичні умови, освітлення, звуко- і віброізоляція, параметри мереж живлення, наявність водопостачання та каналізації, оснащеність заземленням тощо), вимогам безпеки праці та охорони довкілля;

5     робочі місця, на яких проводяться вимірювання, повинні бути атестовані в порядку, установленому заявником;

6     доступ до місця проведення вимірювань осіб, що не є співробітниками заявника, повинен контролюватись;

7     заявник, відповідно до заявленої галузі атестації, повинен мати:

Висока якість інформації, яка надається кваліфікованими фахівцями ДП “Вінниця-стандартметрологія”, підтверджена їх багаторічним досвідом роботи в харчовій промисловості з самими різними клієнтами – від підприємств м. Вінниці до підприємств регіонів України всіх форм власності.

            Яких результатів Ви досягнете завдяки атестації?

Атестація лабораторії є підтвердженням компетентності лабораторії і забезпечує довіру органів державного контролю, виробників і споживачів продукції до результатів вимірювань, а також калібрування засобів вимірювальної техніки, здійснюваних цією лабораторією.

Від компетентності вимірювальних лабораторій залежить достовірність одержаної інформації і обґрунтованість прийнятих на її основі рішень.

На сьогоднішній день відділом атестації лабораторій атестовано 840 лабораторій, з них хімічні, екологічні, електротехнічні, будівельні, харчові, лабораторії діагностики технічного стану колісних транспортних засобів та ін.

Основний принцип роботи лабораторії - бажання замовника повинно бути виконано якісно, в зазначений термін відповідно до вимог законодавства. З якими б проблемами Ви не зіткнулися, ми повністю знімемо з Вас тягар проблем, повязаних з методичною допомогою, розробкою комплекту документів та атестацією лабораторії. Звернувшись до нас, Ви зрозумієте, що основними критеріями нашої роботи є відповідальність, порядність та професіоналізм.

Інформації щодо порядку проведення даних робіт можна одержати у відділі перспективного розвитку та відділі атестації лабораторій суб’єктів господарювання вимірювальних лабораторій за адресою:

м. Вінниця,

вул. Ватутіна, 23/2,

тел. (0432) 27-16-75; 50-81-26.