Це повинен знати кожен громадянин, який дбає про своє здоров’я

Немає в світі нічого дорожчого ніж життя та здоров’я людини. Від здоров’я кожної окремої людини залежать добробут нації та розвиток держави. Світова практика свідчить про те, що внесок лікаря в процес лікування складає 10-15 %, а близько 80% успішного лікування залежить від інших засобів у тому числі від точних і достовірних даних про стан хворого отриманих за допомогою вимірювальної медичної апаратури. Тому, зрозуміло, що питання правильності роботи засобів вимірювальної техніки (ЗВТ) у медичній практиці завжди було та буде актуальним.

Одним з основних питань метрології в медичній сфері є перевірка технічного стану засобами вимірювальної техніки щодо правильності виконання вимірювань та допуск їх до використання. У цьому полягає спрямованість державної політики щодо захисту інтересів громадян від наслідків недостовірних результатів вимірювань. Адже відомо, що від технічного стану приладів медичного призначення значною мірою залежить якість, ефективність та безпека медичних послуг, які надаються громадянам у лікувальних та оздоровчих закладах.

Що з точки зору метрології повинен знати громадянин при відвідуванні лікаря? Всі засоби вимірювальної техніки, наприклад, такі як термометри, вимірювачі артеріального тиску (тонометри), апарати ультразвукової діагностики, електрокардіографи, електроенцефалографи, монітори фетальні для дослідження плоду вагітних, діоптриметри, офтальмометри, лінійки скіаскопічні для дослідження вад зору та багато інших повинні бути повірені. Результат позитивних результатів повірки засобів вимірювальної техніки, у випадку коли прилад придатний до використання, засвідчується повірочним тавром, або свідоцтвом про повірку, або свідоцтво про державну метрологічну атестацію, які на вимогу пацієнтів медичного закладу повинні бути йому представлені.

Є ряд засобів вимірювальної техніки, які використовуються в медичних закладах, наприклад, в клініко-діагностичних лабораторіях, з якими відвідувач безпосередньо не має контакту, але лікар на підставі вимірювань, виконаних за допомогою цих засобів, ставить діагноз та визначає шлях лікування. Це різноманітні аналізатори гематологічні, аналізатори імуноферментні, біохімічні аналізатори крові, іономіри, рН-метри, cпектрофотометри усіх типів, фотометри, рефрактометри, фотоколориметри, люксметри, скляний мірний посуд та міри об’єму, титратори, секундоміри, камери Горяєва та Фукс-Розенталя та багато інших. Ці засоби вимірювальної техніки теж повинні бути повірені.

У Вінницькому регіоні атестовано 87 клініко-діагностичних лабораторій. Усі такі клініко-діагностичні лабораторії для виконання робіт з вимірювань повинні пройти процедуру атестації та засвідчити компетентність на право виконання заявлених видів робіт. Під час процедури атестації (з точки зору метрології) перевіряється наявність та стан необхідних засобів вимірювальної техніки, допоміжного обладнання, наявність та відповідність вимогам лабораторних приміщень, наявність нормативної та іншої документації, кваліфікація фахівців та їх вміння виконувати вимірювання та випробування у відповідності до діючих вимог. Бувають випадки коли клініко-діагностична лабораторія не атестована, або у неї закінчився термін дії свідоцтва про атестацію, але вона виконує відповідне діагностування. Це недопустимо і ми не можемо бути впевнені щодо достовірності результатів вимірювань (діагностування), виконаних цією лабораторією. Тому при відвідуванні клініко-діагностичної лабораторії відвідувач повинен переконатись у наявності відповідного свідоцтва про атестацію цієї лабораторії.

У Вінницькій області повірку засобів вимірювальної техніки у тому числі медичного призначення за замовленням медичного закладу виконує  ДП ”Вінницястандартметрологія”.

ДП „Вінницястандартметрологія” має у своєму розпорядженні робочий еталон - міру частоти серцевих скорочень, що дає можливість виконувати повірку акушерських моніторів для визначення та відображення серцевого ритму ембріонів під час допологової діагностики стану плоду при вагітності.

За даними досліджень населення 95% народжуються з нормальним зором, частка дітей шкільного віку з недоліками зору складає вже 20%, серед учнів шкіл та коледжів 40%, у 60 років 95% людей змушені носити окуляри та контактні лінзи.

Для вирішення проблем метрологічного забезпечення офтальмології (офтальмологія - галузь медицини, яка вивчає анатомію, фізіологію, хвороби ока та розробляє методи лікування та профілактики) ДП ”Вінницястандартметрологія” використовує еталони:

- для проведення  повірки скіаскопічних лінійок, які визначають вади зору (рефракцію ока);

- набір пробних окулярних лінз, які визначають дефекти зору та дають можливість підібрати відповідне очкове скло, яке коректує ці дефекти;

- комплект мір вершинної рефракції та радіусу кривизни, що дає можливість повіряти рефрактометри офтальмологічні, кератометри та офтальмометри,  повірка яких раніше проводилася в м. Києві. Таким чином з 2011 року всі офтальмологічні кабінети м. Вінниці та області можуть звертатись щодо повірки на нашому підприємстві офтальмологічних засобів вимірювальної техніки та заощаджувати на цьому час та кошти.

Слід також зазначити, що в медичних та профілактичних закладах та кабінетах використовується прилади, які своїм випромінюванням сприяють позитивному лікувальному процесу та оздоровленню. Це прилади, які випромінюють високочастотні та низькочастотні електромагнітні коливання, ультразвук, ультрафіолетове та інфрачервоне випромінювання, магнітне поле та інше  (апарати НЧ-терапії у тому числі апарати гальванізації, апарати ВЧ-терапії, прилади ультразвукової терапії, прилади лазеротерапії, прилади інфрачервоної терапії, апарати магнітотерапії, апарати ультрафіолетового опромінювання та багато інших. Ці прилади повинні проходити перевірку щодо наявності відповідного випромінювання, його достатності та безпечності потужності випромінювання. Відповідні записи про проведення такого контролю вихідних параметрів повинні бути занесені до відповідного протоколу. При перевищенні допустимої потужності опромінювання,  замість лікувального ефекту можна заподіяти шкоду, а при недостатній потужність випромінювання лікувальний ефект від процедури буде не досягнутий. Тому перед отриманням відповідного лікування з використанням вищезазначених приладів громадянин вправі ознайомитись з протоколом (висновком) щодо придатності приладу до використання.

При виникненні певних обставин, ми звертаємось до лікувально-профілактичних закладів. Тож проходячи обстеження у медичному закладі, поцікавтеся про наявність тавра, або свідоцтв про повірку засобів вимірювальної техніки (апарата УЗД, електрокардіографа, фетального монітора, тонометра, діоптриметра, та ін.). Поцікавтеся наявністю протоколу про контроль вихідних параметрів апаратів медичного призначення у фізкабінеті, де ви отримуєте лікувальні процедури, чи є свідоцтво про атестацію клініко-діагностична лабораторії. Лише після цього Ви можете бути впевнені у достовірності  отриманих результатів аналізів, ефективності призначених процедур та лікуванні.

Згідно вимог чинного законодавства України, метрологічні роботи в медичних закладах відносяться до основних і тому керівники та працівники цих установ у відповідності до своїх посадових обов’язків  зобов’язані виконувати заходи щодо своєчасної повірки та атестації засобів вимірювальної техніки, атестації клініко-діагностичних лабораторій, розуміючи що за цим стоять життя та здоров’я громадян. Лише за цих умов лікувальні заклади можуть досягнути рівня міжнародних стандартів якості в наданні конкурентоспроможних медичних послуг.

Доброго Вам здоров¢я!

 

Додаткову інформацію щодо метрологічної діяльності ДП ”Вінницястандартметрологія” ви можете отримати за адресою:

 

м. Вінниця, вул. Ватутіна, 23/2,

тел. (0432) 26-73-56,  26-15-89