Фонд нормативних документів (НД) ДП «Вінницястандартметрологія» для Вас є одним із джерел ефективної та успішної діяльності Вашого підприємства.

Історично, формування фонду співпадає з початком становлення та розвитку системи стандартизації на Вінниччині, а Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації відзначає уже своє 88-річчя.

На сьогоднішній день фонд ДП «Вінницястандартметрологія» представляє собою систематизований масив документів по стандартизації, який постійно коригується на підставі офіційних повідомлень. Цей масив формувався з урахуванням особливостей виробництва у Вінницькому регіоні і нараховує понад 25 тис. нормативних документів, що дає можливість інформаційного забезпечення суб’єктів господарювання практично у всіх галузях виробництва. Зокрема фонд містить НД національного рівня прийняття, а також НД галузевого рівня прийняття.

Які ж завдання і функції покладено на фонд НД?

Комплектування фонду. Від повноти, точності, достовірності і оперативності комплектування залежить успішне функціонування любого фонду НД.

Правильна організація обліку, ведення і зберігання нормативних документів, що сприяє їх збереженню, повноті і точності змісту.

Постійна актуалізація фонду. Стандарти систематично доповнюються, змінюються, замінюються або анулюються, і всі ці відомості повинні бути з максимальною оперативністю відображені в самих документах. В інакшому випадку документ не тільки втрачає актуальність (стає застарілий), але й може нанести збиток підприємству через користувача інформації, який застосовує такий документ в своїй роботі.

Проведення робіт з виготовлення та розповсюдження копій НД. На підставі Агентської Угоди № 029 від 19.11.2012 року з ДП "УкрНДНЦ", ДП "Вінницястандартметрологія" за замовленням  підприємств, виготовляє офіційні копії НД, що захищені голографічним знаком (маркою).

Довідково-інформаційне обслуговування підприємств. Якщо суб’єкт підприємницької діяльності звернеться у наш фонд то фахівці, які знають свою справу, вчасно і грамотно нададуть достовірну інформацію стосовно:

чинності НД та наявності у фонді;

впровадження змін до НД;

скасування, анулювання та заміни НД;

впровадження нових НД;

адреси придбання НД галузевого рівня прийняття.

 

Кожне підприємство прагне результативно і безпечно працювати та зацікавлене у конкурентоспроможності своєї продукції, а це можливо тільки застосовуючи чинні в Україні стандарти за умови відповідності продукції цим стандартам за показниками – якості, надійності, безпечності, технології виробництва, сучасності дизайну.