Технічний регламент будівельних виробів, будівель і споруд

 

З 01.01.2020 р. набирає чинність обов’язкова відповідність будівельної продукції вимогам Технічного регламенту будівельних виробів, будівель і споруд.

Підтвердження відповідності будівельних виробів вимогам вищевказаного Технічного регламенту здійснюється шляхом декларування виробником відповідності виробів їз складанням декларації згідно з додатком до регламенту на підставі протоколу випробувань або шляхом сертифікації призначеним органом з оцінки відповідності. Продукція, яка пройшла оцінку відповідності, маркується національним знаком відповідності.

З метою запобігання порушень чинного законодавства України у сфері технічного регулювання, вибору процедур оцінки відповідності для Вашої продукції та своєчасного їх проведення Ви можете отримати роз’яснення вимог Технічного регламенту і провести необхідні роботи в призначеному органі з оцінки відповідності ДП «Вінницястандартметрологія».

Телефони для довідок: +38 (0432) 26-72-82; +38 (0432) 66-87-97; +38 (0432) 27-84-37.