Здоров’я – безцінне  надбання людини і всієї спільноти

 

ДП «Вінницястандартметрологія» відповідно до Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» в м. Вінниця проводяться перевірки медичних закладів всіх форм власностей (лікарні, центри первинної медицини, стоматологічні кабінети, оптика).

Достовірність результатів вимірювань, чітке дотримання вимог законодавчих та нормативних документів у сфері охорони здоров’я є основою для постановки правильного діагнозу та успішного  лікування людей.  Світова практика свідчить про те, що внесок лікаря у процес лікування складає 10-15 %, а близько 80 % успішного лікування залежить від інших засобів, у т. ч. від точних і достовірних даних про стан хворого, отриманих за допомогою вимірювальної медичної апаратури.

Із перевірених 71 закладів, які надають медичні послуги, у 55 закладах  встановлено порушення вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність» тобто обревізовано 2824 одиниці засобів вимірювальної техніки (далі ЗВТ), з них 905 одиниць визнані не придатними до застосування (32%), що викликає велику стурбованість щодо достовірності результатів діагности хворої  людини.

Шановні громадяни! Будьте надзвичайно пильними і намагайтеся  отримати підтвердження тому що прилади на яких здійснюється діагностування є справними і вчасно пройшли державну повірку.