Студенти 2

Проведено екскурсію по лабораторіям випробувального центру для студентів Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету

Сьогодні, 09 квітня 2024 р. ДП «ВІННИЦЯСТАНДАРТМЕТРОЛОГІЯ» було проведено екскурсію по лабораторіям випробувального центру для студентів Вінницького торговельно-економічного інституту Державного торговельно-економічного університету групи ПТ-11 спеціальності 076 «Підприємництво та торгівля», які прибули в супроводі науково-педагогічних працівників. 

Екскурсію студентам провела заступник генерального директора Світлана ІОНОВА. В ході екскурсії студенти відвідали лабораторію фізико-хімічних випробувань харчової та промислової продукції, мікробіологічну лабораторію, лабораторію хроматографічних випробувань, лабораторію спектральних та радіологічних випробувань, лабораторію з випробувань будівельних матеріалів, лабораторію молекулярно-генетичних досліджень ГМО та були ознайомлені з основними принципами методів аналізу харчової та промислової продукції, продовольчої сировини. Особливу увагу було приділено методам газо-рідинної та високоефективної рідинної хроматографій, методу атомної абсорбції, методу полімеразної ланцюгової реакції в реальному часі. Заступник генерального директора розповіла студентам про важливість та необхідність контролю за показниками якості та безпеки як готової продукції, так і сировини. 

Студенти проявили зацікавленість щодо проблем контролю якості харчової продукції, особливо м’ясної та молочної продукції, безалкогольних напоїв та горілчаних виробів, олійно-жирової промисловості, а також щодо якості мийних засобів та парфумерно-косметичних виробів.